HABER AKIŞI

BEBEKLER YİYECEKLERİ NEDEN FIRLATIR?

 Tarih: 03-02-2018 22:00:00
Yiyecekler uçuşmaya başladığında hemen sinirlerinizi bozmak yerine ilk etapta, neden olduğunu düşünmenizi öneriyoruz. Telaşlı ebeveynler iki yaşındaki bir çocuğun tahmin edilebilecek yemek zamanı öfkelenmelerini çabucak yatıştırabilirken, meraklı 9 aylık bir çocuğun sadece biberonunu bir tarafa savurduğu için azar işittiğini hepimiz çok sık görmekteyiz. Herhangi bir beslenme zamanında çocuğun (eğer varsa) gerekçesini anlamak, durumu nasıl kontrol altına alacağınızı belirlemede yardımcı olacak.

Kazara Uçanlar: Herhangi bir şekilde ani bir tepki göstermeden önce, yiyeceklerin kazara atılmasının mümkün olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ye­mek anında yaşanan aksilikler çocuğun yaşı küçül­dükçe daha da artar. Ancak çocuğunuzun artık “da­ha iyi anlar” veya bunları engelleyebilir diye düşün­düğünüz yaşlarından sonra bile, bu tür durumların ortaya çıkabildiğini unutmayın. Çocukların kendi başlarına yiyecekleri tutmayı öğrendikleri yaşlarda bile yiyecekleri uçabilir, ancak hemen kıyamet kopmamalıdır. Bu türden yiyecek fırlatmalar ne ce­zayı ne de çocuğunuzu masadan uzaklaştırmanızı gerektirir.

Açlık Duygusunu Kaybettiklerinde: Çocuklar aç ol­madıklarında, önlerine konan yiyeceklerden yeteri kadar yediklerinde ya da dikkat süreleri çoktan aş­mışsa; artık tabaklarında ya da tepside kalan yiye­ceklerle yeni bir şeyler yapma eğilimindedirler. Ol­gun bir yetişkin olmanın avantajıyla sizler “Neden fırlatılsın?” diye sorabilirken, küçük bir çocuğun elindeki cezbedici şey ise karar vermektir “Neden olmasın?” Sosyal görgünün yerleşmesinin yıllar ala­bileceğini unutmayın. Görgü kuralları yerleşene ka­dar, çocuğunuzun spagettiyi duvara yapıştırmasın­dan ve patates cipsini yere saçmasından önce onun ye­meğe karşı ilgisini kaybettiğinin kırmızı işaretlerini öğrenmenizi öneririz. Çocuğun sonuçta yiyecekleri kendisi için saklamasını nasıl öğreneceğini etkiledi­ğinden, ne kadarını tolere edip edemeyeceğiniz ko­nusunda kararlı olmalısınız. “Tamam, hepsi bu kadar!” demek veya özür dilemesini istemek yerine ona yapacağını yaptığını sakin iletişim yollarıyla öğretin. Bu arada hazırladığınız yiyeceklerin miktarını azaltarak, yemeğin sonunda artakalan cephane mik­tarını da azaltmış olursunuz.

Kötü Bir Gün Geçirmek. Çocuğunuzun huysuz, yorgun ya da özellikle her ikisi birden olduğu günlerde siper almak isteyebilirsiniz. Aç kurtlar gibi ol­duklarında hatta masada gerçekten çok sevdikleri yiyecekler olsa da küçük çocuklar tavır alıp, yakla­şık olarak “Başkasına zarar vermek uğruna, kendine zarar vermek” olarak tanımlanabilen bir davranışla, yiyeceklerini fırlatabilirler. Her ne kadar beslenme etiğinin ince detaylarını çocuğunuza öğretmek için uygun bir zaman olmasa da, bu şovun devam et­memesi gerektiğini açıkça belli etmek isteyeceksi­niz.

Soğukkanlılığınız ve kararlılığınızda değişmez tutumunuz çocuğunuzun yatışmasını sağlayacaktır. Eğer durumda bir düzelme olmazsa, yemeği sonlandırın ve yemek yerine uykunun işleri bir dahaki sefere kadar daha huzurlu ve barışçıl yapabileceğini düşünün.

Mutlu Etmeye Çalışmak. Çocuğunuzun yiyecekleri fırlatma şımarıklıklarına gülmeyi alışkanlık haline getirdiyseniz veya hatta herhangi bir seferinde bile kıkırdamışsanız, her iki durumda da çocuğunuz bunları mutlaka hatırlayacaktır. Ara sıra havada uçuşan katı ya da sıvı yiyeceklerin gülünçlüğünü gördüğünüzde yeteri kadar rahat olabilmeniz iyi bir ilerlemenin belirtisidir. Fakat çocuğunuzun uçuşan yiyecekleri sizi güldürmeyi başarırsa, bunun aynı performansın tekrarlanmasıyla sonuçlanacağını an­lamalısınız.

Bilerek Kullanmak. Küçük bir çocuğun yiyecek ku­tusunu ya da herhangi bir şeyi fırlatarak hem dik­katleri üzerine çekebileceğini, hem de istediği şeyle­ri rahatlıkla yaptırabileceğini anlaması zor değildir.

Saldırıya Hazırlanın

Yiyeceklerin Vantilatöre Çarpmamasını Sağlayın… ve çocuklarınızın eline tavuk nugget gibi kolayca fırlatabilecekleri ve temizlenmesi zor şeyleri verme­yin. Masa örtüleri, paspaslar, perdeler, halılar bu ar­kadaşça (ya da hiç de arkadaşça olmayan) bombar­dımana en sık maruz kalan ev eşyalarıdır

 

Yerleri Kaplayın. Yerleri plastik zemin koruyucu, eski bir çarşaf, hatta bir koruma bezi ile kapladığı­nızda düşen yiyeceklerin toplanmasına yardımcı ol­duğunu bir düşünün. Yemekten sonra silkelenebilen, (gerekirse hortumla) yıkanabilen ya da çamaşır makinesine atılabilen eşyalar bu konuda çok işinize yarayacaktır.

Başarı İçin Giyinin. Ara sıra hoş giyinerek, yemeğe katılan herkesin üzerindeki baskıyı azaltabilirsiniz. Sonuçta meydana gelebilecek lekelere hazırlıklı de­ğilseniz, başlangıç için favori kıyafetleriniz uygun olmayacaktır. Giyeceğiniz giysilerin ara sıra ortaya çıkabilecek saldırılara karşı dayanıklı olmasını öne­riyoruz.

Bebeklerde Gelişimsel Olarak Yiyecekleri Atma Dönemleri

6 Aylıkken: Rastgele Davranışlar: Bu yaşta bebek¬ler hareketlerini kontrol ve koordine etmeyi hâlâ öğrenmektedirler ve henüz yiyecekleri kusursuz olarak tutup, ağızlarına götürmeye olanak sağlayan ince motor yeteneklerinden yoksundurlar. Her ne kadar bebeğinizin kollarının sarsılmasına yol açan irkilme (moto refleksi) artık sonlanmış olsa da, bu yaştaki bebekler -elindeki ister yiyecek, isterse baş¬ka bir şey olsun- hâlâ koordinasyonsuz hareketler yapmaya meyillidirler.

9-12 Aylıkken: Gerçeklik Kontrolü: Çocuğunuza sürekli atması için yiyecek verirken, çocuğunuz iki önemli kuralı inceden inceye test etmektedir: Nes­nelerin sürekliliği ve yer çekimi. Bu tam da çocuğu­nuzun; “şimdi görüyorsun”, “şimdi göremiyorsun” kavramları üzerine dayanan cee eee oyununu oy­nama yaşıdır. Nesneler kaybolduklarında ne olduğunu anlayabilmesi ve onların tekrar ortaya çık­masını beklemeyi öğrenmesi büyük bir bilişsel adımdır ancak bu prensipler yiyecekler üzerinde denendiğinde, kısaca bu durum yüksek oturma sandalyesinin hemen yanında duran yiyecekler için, hiç de iç açıcı gözükmemektedir.

15 Aylıkken: “İşi Ele Almak. ” :15 aylık çocuklar; iki nesneyi yan yana getirebilir, yemeklerini kendi başlarına yemek isterler ve yapmaya niyetlendikleri şeyler yeteneklerinin üzerinde olduğunda genellikle çok ama çok öfkelenebilirler. Çocuğunuzun yiye­ceklerin üstesinden gelebilme yetenekleri artıkça, büyük bir ihtimalle yemesi gereken gıdaların ağzına gitme olasılığı da azalacaktır. Ancak şanslıyız ki, bu dönem çocukların kısa bir süre dinlemeyi öğrendik­leri ve “yiyecekleri atma” veya “onu yerine koy” gi­bi basit komutları yerine getirmeye başladıkları bir dönemdir.

 

18 Aylıkken: “Kasten Fırlatmak. ” : Basitçe söyler­sek, küçük çocuklar yapabildikleri için fırlatırlar. Bu yaştaki çocuğunuzun bilerek fırlatma yeteneği vardır ve yiyeceklerin (ve yerlerin) de bundan nasi­bini alma ihtimali yüksektir.

Yaşındayken: “Baş aşağıya ve İleriye: İki ya­şındaki çocuklar, yukarıdan aşağıya atmak için hazır ve isteklidirler ve bir ellerini diğerine getirerek topları ve aynı şekilde yiyecekleri birbirine çarptır­mak için yatkınlıklarını açığa vururlar. Bu yaşlarda yiyecek fırlatmak tamamen kontrolünüzün dışında­dır, çünkü genelde meydan okuma ve/veya ilgisizlik sorunudur.

Erken Okur-Yazarlıktaki Gelişimsel Dönüm Noktaları

İyi beslenmeyi ve okumayı sağlıklı çocukluğun bir parçası haline ge¬tirmek adına, erken okur-yazarlığa kitaplarla ilişkili bir bakış açısıyla hazırlanan gelişimsel dönüm noktalan şunlardır.

•                      6 Aylıktan Daha Küçük Bebekler: Asla Çok Küçük Değiller: Katı gıdaların aksine, bu dönem bebeğinizle birlikte okumak için asla çok erken değildir. İster spor sayfası olsun, isterse bebek sayfası hiç fark etmez, önemli olan çocuğunuzla birlikte zaman geçir­mek ve onunla eğlenebilmektir.

•                      6-12 Aylık Bebekler: Kitapların Tadını Alabilmek: Bu dönemdeki bebekler ilgilendikleri şey her ne olursa olsun, tahmin edilebile­ceği gibi direkt ağızlarına götürürler. Buna kitaplar da dahildir. Artık bebeğiniz kucağınızda oturup kitabı yakalayacak, ona vu­rarak, çevirerek ya da sayfalarını dişleyerek ilgisini gösterecektir, salyalardan etkilenmediği için özellikle de karton sayfalara ba­sılmış kitaplan tercih edeceksiniz.

•                      1-2 Yaş: Rutine Koymak: Çocuğunuz artık tıpkı yiyeceklerde ol­duğu gibi kitapları ağızlarına götürmekten çok daha fazlasını ya­pabileceklerini fark etmiş durumdadırlar. Kitabı tutarken özen gösterirken, doğru yüzü öne çevirirken ve zaman zaman okuma­nız için size getirirken, kitaptakileri onun gerçek yaşam deneyi­miyle -resimleri göstererek- “bezelye nerede? Bezelyeyi bana gös­terebilir misin?” gibi işaret ederek yanıtlayabileceği basit sorular sorarak- ilişkilendirmeye başlayabilirsiniz. Bu soruları sizden önce yanıtlayabilir, her tümcenin sonunu doldurabilir, Kitapta ki öyküleri size ezbere geri anlatabilir. Tıpkı yemeklerde olduğu gibi kitap okurken de çocuğunuzdan uzun süre dikkatini odaklamasını beklemeyin, unutmayın ki önemli olan zamanın uzun olması değil, kaliteli olmasıdır.

•          2-3 Yaş: Tekrar, Tekrar ve Tekrar okumak: Rutinlerle büyütülen

2 yaşındaki çocuklar olayları önceden tahmin etme gücünü se­verler, bu nedenden dolayı yeni bir şeyler denemenin yerine aynı öyküyü tekrar, tekrar (ve tekrar) okumak isterler. Eğer uykudan önce kitap okuma alışkanlığı gelişmişse, bu mükemmeldir. Bu alışkanlık bozulmaması gereken bir alışkanlıktır.

Bebeklerin vitaminlere ihtiyaçları var mı?

Beslenme uzmanlarının çoğunun söylediğini doğrudan belirtiyoruz: Çocukların çoğuna hiç vitamin takviyesi gerekmemektedir! Evet, biz de sebzeyi seven, işbirliği ile kusursuz yiyen mükemmel çocukların artık olmadı¬ğını anlıyoruz. Ancak bütün yemek savaşlarını dikkate alsak bile beslenmesinin çocuğu gerçekten yetersiz bırakabileceği sadece birkaç durum vardır. Daha fazla ik¬na olmak isterseniz, aşağıdaki gerçekleri düşünmenizi öneririz:

Çocuğunuzun yeterli miktarda vitamin ve minerali sadece besinlerden alabilmesi için yemesi gerekli olan miktar, muhtemelen sizin tahmin ettiğinizden çok daha azdır.

•                     En çok yemek seçen çocuklarda bile, önerilen gün­lük dozu alabilmeleri için her bir temel besin gru­bundan birkaç parça didiklemesinden fazlası ge­rekmez.

Birçok vitamin vücudumuzda depolanabilmektedir. Bu da çocuğunuzun her birinden her gün almasına gerek yok demektir. Bu da size; vitaminleri eksilt­meden dengeli beslenmeyi sağlayabilmeniz için ça­balarınızı 1-2 haftalık bir döneme yayabilme seçe­neği sağlar.

•                     Multi vitamin vermeye en yatkın olanların, zaten çocuklarına en sağlıklı diyet sunan ebeveynlerin ba­şında gelenler olması yeteri kadar ironiktir.

•                     Vitaminler bazen farklı kaynaklarda da bulunabilir. Kalsiyum sadece ineklerden gelmemektedir. Seçe­nek olarak hem katkılarda hem de somon, tofu, ıspanak, sardunya, ravent , fırında kuru fasulye ve badem gibi hepsini yemek masasında ko­layca bulabileceğiniz, süt ürünü dışındaki gıdaların birçoğunda da oldukça fazla olarak bulunmaktadır.

Ve sonuç olarak, günümüzde birçok gıda katkılı ola­rak hazırlanmaktadır. Bu da eğer çocuğunuz doğal olarak gerekli besinleri içermeyen gıdaları tercih edi­yorsa bile, umutlarımız tamamen kaybolmasın. Gı­da üreticilerinin sizin için bunları gıdalara eklemiş olma olasılığı bulunmaktadır. Klasik örnekleri için­de: D vitamini katkılı süt, margarin ve pudingler, çocuklar için hazırlanmış kalsiyum katkılı portakal suyu, tahıl, ekmek ve waffle gibi yiyecekleri sayabiliriz.

 

Multivitaminler Ne Zaman Zorunludur?

Çocukların gerçekten vitamin desteğine gerek duyduk¬ları iyi bilinen birkaç durum vardır. Bunlar:

Anne Sütüyle Beslenenler: Yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklere D vitamini, anne sütünden yete­ri kadar iyi geçmediğinden ve emzirilen bebeklerde eksiklik yaratacağından, en geç 2 aylık olmadan be­beklere D vitamini başlanmalıdır. D vitamini ke­mikler için önemlidir ve eksikliği raşitizm denilen bir duruma neden olabilir.

Demir Eklemek. Bir bebeğin demir deposu normal­de 9 ila 12 ayda en alt seviyeye düşer. Çoğu bebek, özellikle bebek tahılları ve mamalarından olmak üzere sadece gıdalardan aldıkları demirle kolayca idare edebilirler ve diyetlerindeki demir tek başına yeterli olana kadar, yapılacak rutin taramalar ek de­mir damlası verilecek olanları kolayca belirleyebil­mektedir.

Flor Desteği. Flor desteği; içme sularıyla yeteri ka­dar flordan yararlanamayan 6 aylıktan büyük ço­cuklara önerilmektedir. Flor; mamalarda ve anne sütünde de yoktur

Vejeteryanlar. Vitamin B12, D vitamini, demir ve çinko gibi belli besinlerin genellikle hayvansal ürün­lerde bulunmasından dolayı, vejeteryan diyetiyle bü­yütülen çocukların önerilen tüm vitaminleri ve mi­neralleri karşılayabilmesi için özel bir düzenleme ya­pılmalıdır. Diyetinde et olmayan çocuklar için de­mir eksikliği oldukça sık rastlanılan bir sorundur.

  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
Kırışıklıklardan Kurtulmanın Yolları ve Badem Yağı ve Faydaları Kırışıklıklardan Kurtulmanın Yolları ve Badem Yağı ve Faydaları Bugünkü yazı başlığımız Kırışıklıklardan Kurtulmanın Yolları olacak vücudun deği..
Yazlık Bebek Ayakkabısı Modelleri Yazlık Bebek Ayakkabısı Modelleri Değerli anne ve babalar bugün sizlere çok hoşunuza gidecek ama sizler için olmay..
Baharlık Bayan Elbise Modelleri Baharlık Bayan Elbise Modelleri Siz kıymetli bayanlar için birbirinden güzel yazılar ve görsellerle karşınızda o..
Kilim Mobiyla Oturma Grupları Kilim Mobiyla Oturma Grupları Size özel konularla yine sizlerin karşısındayız. Konumuz bugün yeni ev düzecekle..
  Kocaeli HABERLERİ
CENNETTEN BİR KÖŞE MAŞUKİYE - ( 3 ) CENNETTEN BİR KÖŞE MAŞUKİYE - ( 3 ) Ticaret, sanayi, kültür ve turizm şehri Kocaeli’nin ünlü kayak merkezine ev sahi..
KANDIRA ( 3 ) KANDIRA ( 3 ) Sanayi, bilim, kültür ve turizm kenti olan Kocaeli’nin bir ilçesi olan Kandıra t..
 NARKÖY EKOLOJİK YAŞAM ( 3 ) NARKÖY EKOLOJİK YAŞAM ( 3 ) Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal hayatlar, şehir insanlarını farklı arayışla..
 YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Günlük burç yorumları Şenay Yangel Rezzan Kiraz sizler için yorumladı. Burcunuz..
  Siyaset HABERLERİ
@fuatavni  Fuat avni kimdir ? fuat avni  yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) @fuatavni Fuat avni kimdir ? fuat avni yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) Kaynak Holding olayını duyuran Fuat Avni'nin kimliği ortaya çıktı mı? Fuat Avni ..
Aids Hakkında! Aids Hakkında! Kötü ününü oldukça hak eden henüz tedavisi bulunamamış ölümcül hastalıklardan bi..
Ruhani : Terör Virüs Gibi Yayılacak ! Ruhani : Terör Virüs Gibi Yayılacak ! Yılbaşı gecesinde Ortaköy’de ünlü gece kulübü Reina’da yaşanan terör saldırısı i..
Başkan Donald Trump Kürtlere Hayran ve Erdoğana Güveniyormuş ! Başkan Donald Trump Kürtlere Hayran ve Erdoğana Güveniyormuş ! Başkanlık yarışını göğüsleyen isim olan Donald Trump'ın Türkiye ile ikili ilişki..
  Spor HABERLERİ
Seiko Saat Modelleri Seiko Saat Modelleri Bugün sizlere kalitenin, şıklığın ve hoşluğun en yoğun hissedildiği saat modelle..
Bayan Spor Ayakkabı Modeli Bayan Spor Ayakkabı Modeli Bayanlar için fırsat olan ve tarz anlamında da gerçekten harika şekilde trend o..
Digitürk Play Promosyon Kodu kullanma ! Bedava digitürk play promosyon kodu ! - ( 7 ) Digitürk Play Promosyon Kodu kullanma ! Bedava digitürk play promosyon kodu ! - ( 7 ) Cep Şubesi’ne wap.garanti.com.tr, iPhone, Android telefon ve tablet, iPad, Black..
Maç sonuçları Canlı Maç Sonuçları Sahadan Maçkolik- Canlı Skorlar. Live Skor - ( 7 ) Maç sonuçları Canlı Maç Sonuçları Sahadan Maçkolik- Canlı Skorlar. Live Skor - ( 7 ) Canlı maç sonuçları. Canlı Skorlar. Hangi maç kaç kaç bitti. Sahadan ve Mackolik..
  Etkinlikler HABERLERİ
Belgrad Tanıtımı Belgrad Tanıtımı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebildiği ülkelerden birisi..
Barselona Yılın Her Mevsimi Gidilebilen Bir Şehir Barselona Yılın Her Mevsimi Gidilebilen Bir Şehir Katalonya bölgesinin en büyük şehri olan Barselona ispanyanın ikinci büyük şehri..
KERPE - ( 3 ) KERPE - ( 3 ) Kocaeli Yaşam alanlarından en güzel yerlerinden biride , Kocaeli’nin Kandıra ilç..
  Sosyal HABERLERİ
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
  Eğitim HABERLERİ
 Nasıl Verimli Ders Çalışırım? Nasıl Verimli Ders Çalışırım? Bugün siz değerli okurlarımız için birçok arkadaşımızın korkulu rüyası haline ge..
Çoğunuzu Dinleyin! Çoğunuzu Dinleyin! Eğer çocuğunuzun sizi dinlemediğinden şikayetçi iseniz çocuğunuzun sizi dinlemes..
Devlet Okullarındaki Problemler Devlet Okullarındaki Problemler Bu yazımızda çocuğu olan yediden yetmişe herkesi ilgilendireceğini düşündüğümüz ..
Savaş ve Barış Kitap Özeti 22 Mart 2018 Perşembe  Savaş ve Barış Kitap Özeti 22 Mart 2018 Perşembe Dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy’un klasiklerinden Savaş ve Barış, Napolyon savaşl..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
Fırında Mücver Tarifi Fırında Mücver Tarifi Bazılarımız mücveri çok sever fakat mücver kızartma şeklinde pişirildiğinden dol..
Milföy hamurundan sosisli parmak börek Milföy hamurundan sosisli parmak börek Hem kolay börek tarifi arıyorsanız, hem milföy böreği arıyorsanız bu tarif tam s..
Zebra kek tarifi Zebra kek tarifi Kek tarifleri içinde baş tacı bir tarif olan zebra kek tarifi ile karşınızdayız ..
Çikolatalı Sufle Tarifi Çikolatalı Sufle Tarifi Pastane ve cafelere taş çıkartan çikolatalı sufle tarifini mutlaka özel günlerin..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.05.2018 18:00 Aytemiz Alanyaspor 3 - 2 Antalyaspor
18.05.2018 18:00 Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 2 Kayserispor
18.05.2018 18:00 Trabzonspor 3 - 0 Kardemir Karabükspor
18.05.2018 18:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
18.05.2018 18:00 Teleset M. Akhisarspor 2 - 1 Osmanlispor FK
19.05.2018 19:00 Göztepe 0 - 1 Galatasaray
19.05.2018 19:00 İstanbul Başakşehir 3 - 2 Kasımpaşa
19.05.2018 19:00 Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor
19.05.2018 19:00 Fenerbahçe 3 - 2 Atiker Konyaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Kocaeli Birlik Spor 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
resmi ilanlar
Yukarı