HABER AKIŞI

BEBEKLER YİYECEKLERİ NEDEN FIRLATIR?

 Tarih: 03-02-2018 22:00:00
Yiyecekler uçuşmaya başladığında hemen sinirlerinizi bozmak yerine ilk etapta, neden olduğunu düşünmenizi öneriyoruz. Telaşlı ebeveynler iki yaşındaki bir çocuğun tahmin edilebilecek yemek zamanı öfkelenmelerini çabucak yatıştırabilirken, meraklı 9 aylık bir çocuğun sadece biberonunu bir tarafa savurduğu için azar işittiğini hepimiz çok sık görmekteyiz. Herhangi bir beslenme zamanında çocuğun (eğer varsa) gerekçesini anlamak, durumu nasıl kontrol altına alacağınızı belirlemede yardımcı olacak.

Kazara Uçanlar: Herhangi bir şekilde ani bir tepki göstermeden önce, yiyeceklerin kazara atılmasının mümkün olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ye­mek anında yaşanan aksilikler çocuğun yaşı küçül­dükçe daha da artar. Ancak çocuğunuzun artık “da­ha iyi anlar” veya bunları engelleyebilir diye düşün­düğünüz yaşlarından sonra bile, bu tür durumların ortaya çıkabildiğini unutmayın. Çocukların kendi başlarına yiyecekleri tutmayı öğrendikleri yaşlarda bile yiyecekleri uçabilir, ancak hemen kıyamet kopmamalıdır. Bu türden yiyecek fırlatmalar ne ce­zayı ne de çocuğunuzu masadan uzaklaştırmanızı gerektirir.

Açlık Duygusunu Kaybettiklerinde: Çocuklar aç ol­madıklarında, önlerine konan yiyeceklerden yeteri kadar yediklerinde ya da dikkat süreleri çoktan aş­mışsa; artık tabaklarında ya da tepside kalan yiye­ceklerle yeni bir şeyler yapma eğilimindedirler. Ol­gun bir yetişkin olmanın avantajıyla sizler “Neden fırlatılsın?” diye sorabilirken, küçük bir çocuğun elindeki cezbedici şey ise karar vermektir “Neden olmasın?” Sosyal görgünün yerleşmesinin yıllar ala­bileceğini unutmayın. Görgü kuralları yerleşene ka­dar, çocuğunuzun spagettiyi duvara yapıştırmasın­dan ve patates cipsini yere saçmasından önce onun ye­meğe karşı ilgisini kaybettiğinin kırmızı işaretlerini öğrenmenizi öneririz. Çocuğun sonuçta yiyecekleri kendisi için saklamasını nasıl öğreneceğini etkiledi­ğinden, ne kadarını tolere edip edemeyeceğiniz ko­nusunda kararlı olmalısınız. “Tamam, hepsi bu kadar!” demek veya özür dilemesini istemek yerine ona yapacağını yaptığını sakin iletişim yollarıyla öğretin. Bu arada hazırladığınız yiyeceklerin miktarını azaltarak, yemeğin sonunda artakalan cephane mik­tarını da azaltmış olursunuz.

Kötü Bir Gün Geçirmek. Çocuğunuzun huysuz, yorgun ya da özellikle her ikisi birden olduğu günlerde siper almak isteyebilirsiniz. Aç kurtlar gibi ol­duklarında hatta masada gerçekten çok sevdikleri yiyecekler olsa da küçük çocuklar tavır alıp, yakla­şık olarak “Başkasına zarar vermek uğruna, kendine zarar vermek” olarak tanımlanabilen bir davranışla, yiyeceklerini fırlatabilirler. Her ne kadar beslenme etiğinin ince detaylarını çocuğunuza öğretmek için uygun bir zaman olmasa da, bu şovun devam et­memesi gerektiğini açıkça belli etmek isteyeceksi­niz.

Soğukkanlılığınız ve kararlılığınızda değişmez tutumunuz çocuğunuzun yatışmasını sağlayacaktır. Eğer durumda bir düzelme olmazsa, yemeği sonlandırın ve yemek yerine uykunun işleri bir dahaki sefere kadar daha huzurlu ve barışçıl yapabileceğini düşünün.

Mutlu Etmeye Çalışmak. Çocuğunuzun yiyecekleri fırlatma şımarıklıklarına gülmeyi alışkanlık haline getirdiyseniz veya hatta herhangi bir seferinde bile kıkırdamışsanız, her iki durumda da çocuğunuz bunları mutlaka hatırlayacaktır. Ara sıra havada uçuşan katı ya da sıvı yiyeceklerin gülünçlüğünü gördüğünüzde yeteri kadar rahat olabilmeniz iyi bir ilerlemenin belirtisidir. Fakat çocuğunuzun uçuşan yiyecekleri sizi güldürmeyi başarırsa, bunun aynı performansın tekrarlanmasıyla sonuçlanacağını an­lamalısınız.

Bilerek Kullanmak. Küçük bir çocuğun yiyecek ku­tusunu ya da herhangi bir şeyi fırlatarak hem dik­katleri üzerine çekebileceğini, hem de istediği şeyle­ri rahatlıkla yaptırabileceğini anlaması zor değildir.

Saldırıya Hazırlanın

Yiyeceklerin Vantilatöre Çarpmamasını Sağlayın… ve çocuklarınızın eline tavuk nugget gibi kolayca fırlatabilecekleri ve temizlenmesi zor şeyleri verme­yin. Masa örtüleri, paspaslar, perdeler, halılar bu ar­kadaşça (ya da hiç de arkadaşça olmayan) bombar­dımana en sık maruz kalan ev eşyalarıdır

 

Yerleri Kaplayın. Yerleri plastik zemin koruyucu, eski bir çarşaf, hatta bir koruma bezi ile kapladığı­nızda düşen yiyeceklerin toplanmasına yardımcı ol­duğunu bir düşünün. Yemekten sonra silkelenebilen, (gerekirse hortumla) yıkanabilen ya da çamaşır makinesine atılabilen eşyalar bu konuda çok işinize yarayacaktır.

Başarı İçin Giyinin. Ara sıra hoş giyinerek, yemeğe katılan herkesin üzerindeki baskıyı azaltabilirsiniz. Sonuçta meydana gelebilecek lekelere hazırlıklı de­ğilseniz, başlangıç için favori kıyafetleriniz uygun olmayacaktır. Giyeceğiniz giysilerin ara sıra ortaya çıkabilecek saldırılara karşı dayanıklı olmasını öne­riyoruz.

Bebeklerde Gelişimsel Olarak Yiyecekleri Atma Dönemleri

6 Aylıkken: Rastgele Davranışlar: Bu yaşta bebek¬ler hareketlerini kontrol ve koordine etmeyi hâlâ öğrenmektedirler ve henüz yiyecekleri kusursuz olarak tutup, ağızlarına götürmeye olanak sağlayan ince motor yeteneklerinden yoksundurlar. Her ne kadar bebeğinizin kollarının sarsılmasına yol açan irkilme (moto refleksi) artık sonlanmış olsa da, bu yaştaki bebekler -elindeki ister yiyecek, isterse baş¬ka bir şey olsun- hâlâ koordinasyonsuz hareketler yapmaya meyillidirler.

9-12 Aylıkken: Gerçeklik Kontrolü: Çocuğunuza sürekli atması için yiyecek verirken, çocuğunuz iki önemli kuralı inceden inceye test etmektedir: Nes­nelerin sürekliliği ve yer çekimi. Bu tam da çocuğu­nuzun; “şimdi görüyorsun”, “şimdi göremiyorsun” kavramları üzerine dayanan cee eee oyununu oy­nama yaşıdır. Nesneler kaybolduklarında ne olduğunu anlayabilmesi ve onların tekrar ortaya çık­masını beklemeyi öğrenmesi büyük bir bilişsel adımdır ancak bu prensipler yiyecekler üzerinde denendiğinde, kısaca bu durum yüksek oturma sandalyesinin hemen yanında duran yiyecekler için, hiç de iç açıcı gözükmemektedir.

15 Aylıkken: “İşi Ele Almak. ” :15 aylık çocuklar; iki nesneyi yan yana getirebilir, yemeklerini kendi başlarına yemek isterler ve yapmaya niyetlendikleri şeyler yeteneklerinin üzerinde olduğunda genellikle çok ama çok öfkelenebilirler. Çocuğunuzun yiye­ceklerin üstesinden gelebilme yetenekleri artıkça, büyük bir ihtimalle yemesi gereken gıdaların ağzına gitme olasılığı da azalacaktır. Ancak şanslıyız ki, bu dönem çocukların kısa bir süre dinlemeyi öğrendik­leri ve “yiyecekleri atma” veya “onu yerine koy” gi­bi basit komutları yerine getirmeye başladıkları bir dönemdir.

 

18 Aylıkken: “Kasten Fırlatmak. ” : Basitçe söyler­sek, küçük çocuklar yapabildikleri için fırlatırlar. Bu yaştaki çocuğunuzun bilerek fırlatma yeteneği vardır ve yiyeceklerin (ve yerlerin) de bundan nasi­bini alma ihtimali yüksektir.

Yaşındayken: “Baş aşağıya ve İleriye: İki ya­şındaki çocuklar, yukarıdan aşağıya atmak için hazır ve isteklidirler ve bir ellerini diğerine getirerek topları ve aynı şekilde yiyecekleri birbirine çarptır­mak için yatkınlıklarını açığa vururlar. Bu yaşlarda yiyecek fırlatmak tamamen kontrolünüzün dışında­dır, çünkü genelde meydan okuma ve/veya ilgisizlik sorunudur.

Erken Okur-Yazarlıktaki Gelişimsel Dönüm Noktaları

İyi beslenmeyi ve okumayı sağlıklı çocukluğun bir parçası haline ge¬tirmek adına, erken okur-yazarlığa kitaplarla ilişkili bir bakış açısıyla hazırlanan gelişimsel dönüm noktalan şunlardır.

•                      6 Aylıktan Daha Küçük Bebekler: Asla Çok Küçük Değiller: Katı gıdaların aksine, bu dönem bebeğinizle birlikte okumak için asla çok erken değildir. İster spor sayfası olsun, isterse bebek sayfası hiç fark etmez, önemli olan çocuğunuzla birlikte zaman geçir­mek ve onunla eğlenebilmektir.

•                      6-12 Aylık Bebekler: Kitapların Tadını Alabilmek: Bu dönemdeki bebekler ilgilendikleri şey her ne olursa olsun, tahmin edilebile­ceği gibi direkt ağızlarına götürürler. Buna kitaplar da dahildir. Artık bebeğiniz kucağınızda oturup kitabı yakalayacak, ona vu­rarak, çevirerek ya da sayfalarını dişleyerek ilgisini gösterecektir, salyalardan etkilenmediği için özellikle de karton sayfalara ba­sılmış kitaplan tercih edeceksiniz.

•                      1-2 Yaş: Rutine Koymak: Çocuğunuz artık tıpkı yiyeceklerde ol­duğu gibi kitapları ağızlarına götürmekten çok daha fazlasını ya­pabileceklerini fark etmiş durumdadırlar. Kitabı tutarken özen gösterirken, doğru yüzü öne çevirirken ve zaman zaman okuma­nız için size getirirken, kitaptakileri onun gerçek yaşam deneyi­miyle -resimleri göstererek- “bezelye nerede? Bezelyeyi bana gös­terebilir misin?” gibi işaret ederek yanıtlayabileceği basit sorular sorarak- ilişkilendirmeye başlayabilirsiniz. Bu soruları sizden önce yanıtlayabilir, her tümcenin sonunu doldurabilir, Kitapta ki öyküleri size ezbere geri anlatabilir. Tıpkı yemeklerde olduğu gibi kitap okurken de çocuğunuzdan uzun süre dikkatini odaklamasını beklemeyin, unutmayın ki önemli olan zamanın uzun olması değil, kaliteli olmasıdır.

•          2-3 Yaş: Tekrar, Tekrar ve Tekrar okumak: Rutinlerle büyütülen

2 yaşındaki çocuklar olayları önceden tahmin etme gücünü se­verler, bu nedenden dolayı yeni bir şeyler denemenin yerine aynı öyküyü tekrar, tekrar (ve tekrar) okumak isterler. Eğer uykudan önce kitap okuma alışkanlığı gelişmişse, bu mükemmeldir. Bu alışkanlık bozulmaması gereken bir alışkanlıktır.

Bebeklerin vitaminlere ihtiyaçları var mı?

Beslenme uzmanlarının çoğunun söylediğini doğrudan belirtiyoruz: Çocukların çoğuna hiç vitamin takviyesi gerekmemektedir! Evet, biz de sebzeyi seven, işbirliği ile kusursuz yiyen mükemmel çocukların artık olmadı¬ğını anlıyoruz. Ancak bütün yemek savaşlarını dikkate alsak bile beslenmesinin çocuğu gerçekten yetersiz bırakabileceği sadece birkaç durum vardır. Daha fazla ik¬na olmak isterseniz, aşağıdaki gerçekleri düşünmenizi öneririz:

Çocuğunuzun yeterli miktarda vitamin ve minerali sadece besinlerden alabilmesi için yemesi gerekli olan miktar, muhtemelen sizin tahmin ettiğinizden çok daha azdır.

•                     En çok yemek seçen çocuklarda bile, önerilen gün­lük dozu alabilmeleri için her bir temel besin gru­bundan birkaç parça didiklemesinden fazlası ge­rekmez.

Birçok vitamin vücudumuzda depolanabilmektedir. Bu da çocuğunuzun her birinden her gün almasına gerek yok demektir. Bu da size; vitaminleri eksilt­meden dengeli beslenmeyi sağlayabilmeniz için ça­balarınızı 1-2 haftalık bir döneme yayabilme seçe­neği sağlar.

•                     Multi vitamin vermeye en yatkın olanların, zaten çocuklarına en sağlıklı diyet sunan ebeveynlerin ba­şında gelenler olması yeteri kadar ironiktir.

•                     Vitaminler bazen farklı kaynaklarda da bulunabilir. Kalsiyum sadece ineklerden gelmemektedir. Seçe­nek olarak hem katkılarda hem de somon, tofu, ıspanak, sardunya, ravent , fırında kuru fasulye ve badem gibi hepsini yemek masasında ko­layca bulabileceğiniz, süt ürünü dışındaki gıdaların birçoğunda da oldukça fazla olarak bulunmaktadır.

Ve sonuç olarak, günümüzde birçok gıda katkılı ola­rak hazırlanmaktadır. Bu da eğer çocuğunuz doğal olarak gerekli besinleri içermeyen gıdaları tercih edi­yorsa bile, umutlarımız tamamen kaybolmasın. Gı­da üreticilerinin sizin için bunları gıdalara eklemiş olma olasılığı bulunmaktadır. Klasik örnekleri için­de: D vitamini katkılı süt, margarin ve pudingler, çocuklar için hazırlanmış kalsiyum katkılı portakal suyu, tahıl, ekmek ve waffle gibi yiyecekleri sayabiliriz.

 

Multivitaminler Ne Zaman Zorunludur?

Çocukların gerçekten vitamin desteğine gerek duyduk¬ları iyi bilinen birkaç durum vardır. Bunlar:

Anne Sütüyle Beslenenler: Yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklere D vitamini, anne sütünden yete­ri kadar iyi geçmediğinden ve emzirilen bebeklerde eksiklik yaratacağından, en geç 2 aylık olmadan be­beklere D vitamini başlanmalıdır. D vitamini ke­mikler için önemlidir ve eksikliği raşitizm denilen bir duruma neden olabilir.

Demir Eklemek. Bir bebeğin demir deposu normal­de 9 ila 12 ayda en alt seviyeye düşer. Çoğu bebek, özellikle bebek tahılları ve mamalarından olmak üzere sadece gıdalardan aldıkları demirle kolayca idare edebilirler ve diyetlerindeki demir tek başına yeterli olana kadar, yapılacak rutin taramalar ek de­mir damlası verilecek olanları kolayca belirleyebil­mektedir.

Flor Desteği. Flor desteği; içme sularıyla yeteri ka­dar flordan yararlanamayan 6 aylıktan büyük ço­cuklara önerilmektedir. Flor; mamalarda ve anne sütünde de yoktur

Vejeteryanlar. Vitamin B12, D vitamini, demir ve çinko gibi belli besinlerin genellikle hayvansal ürün­lerde bulunmasından dolayı, vejeteryan diyetiyle bü­yütülen çocukların önerilen tüm vitaminleri ve mi­neralleri karşılayabilmesi için özel bir düzenleme ya­pılmalıdır. Diyetinde et olmayan çocuklar için de­mir eksikliği oldukça sık rastlanılan bir sorundur.

  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
İkizler Burcunun Günlük Burç Yorumu - İkizler Burcunun Haftalık Burç Yorumu, İkizler Burcunun Yıllık Burç Yorumu İkizler Burcunun Günlük Burç Yorumu - İkizler Burcunun Haftalık Burç Yorumu, İkizler Burcunun Yıllık Burç Yorumu İkizler Burcunun Günlük Burç Yorumu - Bugün sizin burcunuzu neler bekliyor? Bur..
Yengeç Burcunun Günlük Burç Yorumu - Yengeç Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Yengeç Burcunun Yıllık Burç Yorumu Yengeç Burcunun Günlük Burç Yorumu - Yengeç Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Yengeç Burcunun Yıllık Burç Yorumu Yengeç Burcunun Günlük Burç Yorumu - Bugün sizin burcunuzu neler bekliyor? Burcu..
Aslan Burcunun Günlük Burç Yorumu - Aslan Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Aslan Burcunun Yıllık Burç Yorumu Aslan Burcunun Günlük Burç Yorumu - Aslan Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Aslan Burcunun Yıllık Burç Yorumu Aslan Burcunun Günlük Burç Yorumu - Bugün sizin burcunuzu neler bekliyor? Burcun..
Başak Burcunun Günlük Burç Yorumu - Başak Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Başak Burcunun Yıllık Burç Yorumu Başak Burcunun Günlük Burç Yorumu - Başak Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Başak Burcunun Yıllık Burç Yorumu Başak Burcunun Günlük Burç Yorumu - Bugün sizin burcunuzu neler bekliyor? Burcun..
  Kocaeli HABERLERİ
 YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Günlük burç yorumları Şenay Yangel Rezzan Kiraz sizler için yorumladı. Burcunuz..
resim yok DERİNCE Derince, Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı yeni yerleşim yeridir. Tarihi çok..
resim yok DONANMA KENTİ GÖLCÜK İzmit Körfezi’nin güney sahilinde yer alır. Gölcük, özgün bir donanma kenti nite..
resim yok GEBZE İş hayatı söz konusu olduğunda adını işitmenin kimseyi şaşırtmadığı Türkiye’nin ..
  Siyaset HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programını Neden İptal Etti? Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programını Neden İptal Etti? Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Zirvesi’ne ve İzmir’de düzenlenen ön..
Tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Yazarları, Tüm Suçlamaları Reddetti Tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Yazarları, Tüm Suçlamaları Reddetti Kısa bir süre önce Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik olarak düzenlenen operasyon ka..
Terör soruşturmasında son dakika! Terör soruşturmasında son dakika! Gülten Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı; tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk e..
Terör soruşturmasında son dakika! Terör soruşturmasında son dakika! Gülten Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı; tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk e..
  Spor HABERLERİ
Fenerbahçeden Mesut Özil ve Ben Arfa Atağı Fenerbahçeden Mesut Özil ve Ben Arfa Atağı Hürriyet Fenerbahçe muhabiri, Fenerbahçe ve Mesut Özil ile ilgili olay yaratacak..
Eurosportun Öncülüğünde Drone Yarışları Düzenlenecek! Eurosportun Öncülüğünde Drone Yarışları Düzenlenecek! Her gün daha da gelişen Droneler’den hiç beklenmedik adımlar. Günümüzde insansız..
CSGO Türk Milli Takımımız Dünya Şampiyonu Oldu CSGO Türk Milli Takımımız Dünya Şampiyonu Oldu Son yıllarda popülerliği artmaya başlayan e-spor oyunların başında gelen CS GO'n..
 YAŞAM KOÇU SİZE NE KATAR? YAŞAM KOÇU SİZE NE KATAR? Yaşam koçluğunu günümüzde koçluk kavramı üzerinde değerlendirilen diğer dallarda..
  Etkinlikler HABERLERİ
YAZ OLİMPİYATLARI ÜLKESİ:BREZİLYA YAZ OLİMPİYATLARI ÜLKESİ:BREZİLYA Yaz olimpiyatlarının gerçekleşeceği ülke olan Brezilya olimpiyatların yapılacağı..
Yazlık Ilıcası Yazlık Ilıcası Yazlık Ilıcası yüzyıllarca buradaki köy insanının yaşamının önemli bir parçası ..
İzmit’in Cazibe Merkezi, Kültür Tepesi İzmit’in Cazibe Merkezi, Kültür Tepesi İzmit Belediyesi uzun yıllardan beri atıl vaziyette olan Saat Kulesi ve çevresin..
Sapanca Gölü Kıyısında Bisiklet ve Kırkpınar’da Kahvaltı Keyfini Yaşayın Sapanca Gölü Kıyısında Bisiklet ve Kırkpınar’da Kahvaltı Keyfini Yaşayın Eşsiz doğası, mükemmel manzaraları, huzur veren atmosferi ile Sapanca yurt içi t..
  Sosyal HABERLERİ
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
  Eğitim HABERLERİ
DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı mı? Ek Tercih Süresi Ne Zaman Sona Erecek? DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı mı? Ek Tercih Süresi Ne Zaman Sona Erecek? Uzun süredir öğrencilerin heyecanla ve merakla bekledikleri DGS ek yerleştirme t..
DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı mı? Ek Tercih Süresi Ne Zaman Sona Erecek? DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı mı? Ek Tercih Süresi Ne Zaman Sona Erecek? Uzun süredir öğrencilerin heyecanla ve merakla bekledikleri DGS ek yerleştirme t..
Ders Çalışmada Süreklilik Ders Çalışmada Süreklilik Ders çalışmak bilindiği üzere sabır ve kararlılık gerektiren bir eylemdir. Bunun..
Gecelere Kadar Ders Çalışılır Mı ? Gecelere Kadar Ders Çalışılır Mı ? Birçoğunuzun sıkça duymuş olduğu cümlelerden bir tanesidir, gecelere kadar ders ..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır? Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır? Özellikle de günlerin vazgeçilmez ikramı arasında yer alan mercimek köftesi ya d..
ELMALI KURABİYE TARİFİ ELMALI KURABİYE TARİFİ Çocuklarımızın ve bayanların günlerinin vazgeçilmezidir elmalı kurabiye. Çok fa..
Perde Pilavı Yapılışı Perde Pilavı Yapılışı Pilav lezzetinin farklı bir yüzüne tanık olmak istiyorsanız perde pilavı uzun za..
Mantarlı Pilavı Yapılışı Mantarlı Pilavı Yapılışı Mantarlı pilav, sağlıklı beslenmeye dikkat edenler için en uygun besin tercihler..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 22 14 4 4 41 21 46 +20
2 Galatasaray 22 14 6 2 47 27 44 +20
3 Fenerbahçe 22 12 2 8 44 24 44 +20
4 Beşiktaş 22 11 3 8 41 21 41 +20
5 Kayserispor 22 9 5 8 30 25 35 +5
6 Sivasspor 22 10 8 4 30 33 34 -3
7 Trabzonspor 22 8 5 9 36 32 33 +4
8 Göztepe 22 9 7 6 35 35 33 0
9 Kasımpaşa 22 8 9 5 34 37 29 -3
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 24 28 28 -4
11 Bursaspor 22 7 9 6 31 28 27 +3
12 Akhisarspor 22 7 9 6 28 34 27 -6
13 Gençlerbirliği 22 6 9 7 29 35 25 -6
14 Antalyaspor 22 6 10 6 26 39 24 -13
15 Atiker Konyaspor 22 5 11 6 23 30 21 -7
16 Aytemiz Alanyaspor 22 6 13 3 34 43 21 -9
17 Osmanlıspor FK 22 5 13 4 31 43 19 -12
18 Karabükspor 22 3 16 3 15 44 12 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 23 13 5 5 47 30 44 +17
2 Ümraniyespor 22 12 5 5 36 20 41 +16
3 MKE Ankaragücü 23 11 5 7 32 22 40 +10
4 Altınordu 23 10 7 6 35 28 36 +7
5 Gazişehir Gaziantep FK 22 9 5 8 35 17 35 +18
6 İstanbulspor 22 10 7 5 25 22 35 +3
7 Boluspor 22 10 9 3 29 21 33 +8
8 Elazığspor 22 8 7 7 28 25 31 +3
9 Giresunspor 22 8 7 7 27 24 31 +3
10 Balıkesirspor Baltok 23 9 8 6 39 37 30 +2
11 Adanaspor 22 8 8 6 26 34 30 -8
12 BB Erzurumspor 22 7 7 8 26 25 29 +1
13 Samsunspor 23 6 7 10 22 28 28 -6
14 Eskişehirspor 22 8 8 6 40 33 27 +7
15 Adana Demirspor 22 6 10 6 28 33 24 -5
16 Denizlispor 22 5 12 5 22 33 20 -11
17 Manisaspor 22 7 13 2 25 38 14 -13
18 Gaziantepspor 23 1 18 4 9 61 4 -52
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 23 17 4 2 48 15 53 +33
2 Afjet Afyonspor 23 15 2 6 46 19 51 +27
3 Hatayspor 23 15 4 4 36 11 49 +25
4 Sivas Belediyespor 23 13 3 7 37 17 46 +20
5 Keçiörengücü 23 13 6 4 55 25 43 +30
6 İnegölspor 23 12 4 7 36 27 43 +9
7 Sancaktepe Belediyespor 23 11 4 8 33 19 41 +14
8 Sarıyer 23 11 9 3 34 27 36 +7
9 Kastamonuspor 1966 23 10 10 3 35 28 33 +7
10 Tokatspor 23 8 8 7 25 31 31 -6
11 Etimesgut Belediyespor 23 8 10 5 24 28 29 -4
12 Eyüpspor 23 7 12 4 32 44 25 -12
13 Amed Sportif 23 7 10 6 29 31 24 -2
14 Bucaspor 23 6 12 5 28 39 20 -11
15 Tuzlaspor 23 5 14 4 26 42 19 -16
16 Bodrumspor 23 4 13 6 17 35 18 -18
17 Kocaeli Birlikspor 23 2 18 3 17 49 6 -32
18 Mersin İdmanyurdu 23 1 22 0 11 82 9 -71
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 23 16 2 5 41 12 53 +29
2 Bayrampaşa 23 11 4 8 27 18 41 +9
3 Düzcespor 23 11 6 6 24 22 39 +2
4 Bayburt Grup Özel İdare 23 10 5 8 30 21 38 +9
5 Kemerspor 2003 23 9 5 9 39 30 36 +9
6 Halide Edip Adıvar SK 23 8 4 11 31 22 35 +9
7 Batman Petrolspor 23 8 5 10 27 18 34 +9
8 Ofspor 23 9 8 6 27 20 33 +7
9 Erbaaspor 23 8 6 9 29 24 33 +5
10 Kozan Belediyespor 23 8 10 5 28 31 29 -3
11 Yomraspor 23 7 10 6 17 29 27 -12
12 Bergama Belediyespor 23 7 12 4 22 34 25 -12
13 Yeni Altındağ Bld. 23 6 11 6 24 32 24 -8
14 Çanakkale Dardanel SK 23 5 10 8 26 33 23 -7
15 12 Bingölspor 23 5 10 8 20 30 23 -10
16 Çatalcaspor 23 5 11 7 18 27 22 -9
17 Erzin Belediyespor 23 6 13 4 17 32 22 -15
18 Orhangazi Belediyespor 23 3 10 10 20 32 19 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.02.2018 20:00 Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.02.2018 16:00 Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlispor FK
17.02.2018 13:30 Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.02.2018 19:00 Fenerbahçe 3 - 0 Aytemiz Alanyaspor
18.02.2018 19:00 Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray
18.02.2018 13:30 Bursaspor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
18.02.2018 13:30 Kardemir Karabükspor 0 - 3 Teleset M. Akhisarspor
18.02.2018 16:00 Trabzonspor 0 - 1 İstanbul Başakşehir
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.02.2018 18:00 Altınordu 1 - 1 Samsunspor
16.02.2018 18:00 Ankaragücü 2 - 4 Ç.Rizespor
17.02.2018 15:30 Giresunspor 0 - 2 Denizlispor
17.02.2018 13:00 Balıkesirspor 1 - 1 Elazığspor
17.02.2018 15:30 Manisaspor 1 - 2 Adanaspor
17.02.2018 13:00 Erzurum BB 5 - 1 Gaziantepspor
18.02.2018 15:30 Gaziantep Bykşhr Bld. 2 - 0 İstanbulspor
18.02.2018 13:00 Umraniyespor 0 - 1 Eskişehirspor
18.02.2018 18:00 Adana D.Spor 1 - 3 Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
24.02.2018 13:30 Hatayspor - Tuzlaspor
24.02.2018 13:30 İnegölspor - Sarıyer
24.02.2018 13:30 Sancaktepespor - Kocaeli Birlik Spor
25.02.2018 13:30 Afjet Afyonspor - Etimesgut Belediyespor
25.02.2018 13:30 Kastamonuspor - Menemen Bld.
25.02.2018 13:30 Keçiörengücü - Bodrumspor
25.02.2018 13:30 Tokatspor - 4 Eylül Bld.
25.02.2018 13:00 Amed Sportif - Eyüpspor
25.02.2018 13:30 Mersin İ.Y. - Bucaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.02.2018 13:30 Duzcespor 0 - 0 Batman Pet.
18.02.2018 13:30 Orhangazispor 1 - 3 Bayrampaşa
18.02.2018 13:30 Yeni Altindag Belediyespor 2 - 0 Kozan Belediyespor
18.02.2018 13:30 Dardanelspor 0 - 2 Manisa Büyükşehir Belediyespor
18.02.2018 13:30 Erbaaspor 1 - 1 Bayburt Genclikspor
18.02.2018 13:30 Tekirova Bld. 3 - 0 Yomraspor
18.02.2018 13:30 12 Bingolspor 1 - 3 Halide Edip Adivar Spor
18.02.2018 13:30 Erzin Belediyespor 1 - 3 Catalcaspor
19.02.2018 13:30 Ofspor 0 - 0 Bergama Belediyespor
resmi ilanlar
Yukarı