HABER AKIŞI

BEBEKLER YİYECEKLERİ NEDEN FIRLATIR?

 Tarih: 03-02-2018 22:00:00
Yiyecekler uçuşmaya başladığında hemen sinirlerinizi bozmak yerine ilk etapta, neden olduğunu düşünmenizi öneriyoruz. Telaşlı ebeveynler iki yaşındaki bir çocuğun tahmin edilebilecek yemek zamanı öfkelenmelerini çabucak yatıştırabilirken, meraklı 9 aylık bir çocuğun sadece biberonunu bir tarafa savurduğu için azar işittiğini hepimiz çok sık görmekteyiz. Herhangi bir beslenme zamanında çocuğun (eğer varsa) gerekçesini anlamak, durumu nasıl kontrol altına alacağınızı belirlemede yardımcı olacak.

Kazara Uçanlar: Herhangi bir şekilde ani bir tepki göstermeden önce, yiyeceklerin kazara atılmasının mümkün olabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ye­mek anında yaşanan aksilikler çocuğun yaşı küçül­dükçe daha da artar. Ancak çocuğunuzun artık “da­ha iyi anlar” veya bunları engelleyebilir diye düşün­düğünüz yaşlarından sonra bile, bu tür durumların ortaya çıkabildiğini unutmayın. Çocukların kendi başlarına yiyecekleri tutmayı öğrendikleri yaşlarda bile yiyecekleri uçabilir, ancak hemen kıyamet kopmamalıdır. Bu türden yiyecek fırlatmalar ne ce­zayı ne de çocuğunuzu masadan uzaklaştırmanızı gerektirir.

Açlık Duygusunu Kaybettiklerinde: Çocuklar aç ol­madıklarında, önlerine konan yiyeceklerden yeteri kadar yediklerinde ya da dikkat süreleri çoktan aş­mışsa; artık tabaklarında ya da tepside kalan yiye­ceklerle yeni bir şeyler yapma eğilimindedirler. Ol­gun bir yetişkin olmanın avantajıyla sizler “Neden fırlatılsın?” diye sorabilirken, küçük bir çocuğun elindeki cezbedici şey ise karar vermektir “Neden olmasın?” Sosyal görgünün yerleşmesinin yıllar ala­bileceğini unutmayın. Görgü kuralları yerleşene ka­dar, çocuğunuzun spagettiyi duvara yapıştırmasın­dan ve patates cipsini yere saçmasından önce onun ye­meğe karşı ilgisini kaybettiğinin kırmızı işaretlerini öğrenmenizi öneririz. Çocuğun sonuçta yiyecekleri kendisi için saklamasını nasıl öğreneceğini etkiledi­ğinden, ne kadarını tolere edip edemeyeceğiniz ko­nusunda kararlı olmalısınız. “Tamam, hepsi bu kadar!” demek veya özür dilemesini istemek yerine ona yapacağını yaptığını sakin iletişim yollarıyla öğretin. Bu arada hazırladığınız yiyeceklerin miktarını azaltarak, yemeğin sonunda artakalan cephane mik­tarını da azaltmış olursunuz.

Kötü Bir Gün Geçirmek. Çocuğunuzun huysuz, yorgun ya da özellikle her ikisi birden olduğu günlerde siper almak isteyebilirsiniz. Aç kurtlar gibi ol­duklarında hatta masada gerçekten çok sevdikleri yiyecekler olsa da küçük çocuklar tavır alıp, yakla­şık olarak “Başkasına zarar vermek uğruna, kendine zarar vermek” olarak tanımlanabilen bir davranışla, yiyeceklerini fırlatabilirler. Her ne kadar beslenme etiğinin ince detaylarını çocuğunuza öğretmek için uygun bir zaman olmasa da, bu şovun devam et­memesi gerektiğini açıkça belli etmek isteyeceksi­niz.

Soğukkanlılığınız ve kararlılığınızda değişmez tutumunuz çocuğunuzun yatışmasını sağlayacaktır. Eğer durumda bir düzelme olmazsa, yemeği sonlandırın ve yemek yerine uykunun işleri bir dahaki sefere kadar daha huzurlu ve barışçıl yapabileceğini düşünün.

Mutlu Etmeye Çalışmak. Çocuğunuzun yiyecekleri fırlatma şımarıklıklarına gülmeyi alışkanlık haline getirdiyseniz veya hatta herhangi bir seferinde bile kıkırdamışsanız, her iki durumda da çocuğunuz bunları mutlaka hatırlayacaktır. Ara sıra havada uçuşan katı ya da sıvı yiyeceklerin gülünçlüğünü gördüğünüzde yeteri kadar rahat olabilmeniz iyi bir ilerlemenin belirtisidir. Fakat çocuğunuzun uçuşan yiyecekleri sizi güldürmeyi başarırsa, bunun aynı performansın tekrarlanmasıyla sonuçlanacağını an­lamalısınız.

Bilerek Kullanmak. Küçük bir çocuğun yiyecek ku­tusunu ya da herhangi bir şeyi fırlatarak hem dik­katleri üzerine çekebileceğini, hem de istediği şeyle­ri rahatlıkla yaptırabileceğini anlaması zor değildir.

Saldırıya Hazırlanın

Yiyeceklerin Vantilatöre Çarpmamasını Sağlayın… ve çocuklarınızın eline tavuk nugget gibi kolayca fırlatabilecekleri ve temizlenmesi zor şeyleri verme­yin. Masa örtüleri, paspaslar, perdeler, halılar bu ar­kadaşça (ya da hiç de arkadaşça olmayan) bombar­dımana en sık maruz kalan ev eşyalarıdır

 

Yerleri Kaplayın. Yerleri plastik zemin koruyucu, eski bir çarşaf, hatta bir koruma bezi ile kapladığı­nızda düşen yiyeceklerin toplanmasına yardımcı ol­duğunu bir düşünün. Yemekten sonra silkelenebilen, (gerekirse hortumla) yıkanabilen ya da çamaşır makinesine atılabilen eşyalar bu konuda çok işinize yarayacaktır.

Başarı İçin Giyinin. Ara sıra hoş giyinerek, yemeğe katılan herkesin üzerindeki baskıyı azaltabilirsiniz. Sonuçta meydana gelebilecek lekelere hazırlıklı de­ğilseniz, başlangıç için favori kıyafetleriniz uygun olmayacaktır. Giyeceğiniz giysilerin ara sıra ortaya çıkabilecek saldırılara karşı dayanıklı olmasını öne­riyoruz.

Bebeklerde Gelişimsel Olarak Yiyecekleri Atma Dönemleri

6 Aylıkken: Rastgele Davranışlar: Bu yaşta bebek¬ler hareketlerini kontrol ve koordine etmeyi hâlâ öğrenmektedirler ve henüz yiyecekleri kusursuz olarak tutup, ağızlarına götürmeye olanak sağlayan ince motor yeteneklerinden yoksundurlar. Her ne kadar bebeğinizin kollarının sarsılmasına yol açan irkilme (moto refleksi) artık sonlanmış olsa da, bu yaştaki bebekler -elindeki ister yiyecek, isterse baş¬ka bir şey olsun- hâlâ koordinasyonsuz hareketler yapmaya meyillidirler.

9-12 Aylıkken: Gerçeklik Kontrolü: Çocuğunuza sürekli atması için yiyecek verirken, çocuğunuz iki önemli kuralı inceden inceye test etmektedir: Nes­nelerin sürekliliği ve yer çekimi. Bu tam da çocuğu­nuzun; “şimdi görüyorsun”, “şimdi göremiyorsun” kavramları üzerine dayanan cee eee oyununu oy­nama yaşıdır. Nesneler kaybolduklarında ne olduğunu anlayabilmesi ve onların tekrar ortaya çık­masını beklemeyi öğrenmesi büyük bir bilişsel adımdır ancak bu prensipler yiyecekler üzerinde denendiğinde, kısaca bu durum yüksek oturma sandalyesinin hemen yanında duran yiyecekler için, hiç de iç açıcı gözükmemektedir.

15 Aylıkken: “İşi Ele Almak. ” :15 aylık çocuklar; iki nesneyi yan yana getirebilir, yemeklerini kendi başlarına yemek isterler ve yapmaya niyetlendikleri şeyler yeteneklerinin üzerinde olduğunda genellikle çok ama çok öfkelenebilirler. Çocuğunuzun yiye­ceklerin üstesinden gelebilme yetenekleri artıkça, büyük bir ihtimalle yemesi gereken gıdaların ağzına gitme olasılığı da azalacaktır. Ancak şanslıyız ki, bu dönem çocukların kısa bir süre dinlemeyi öğrendik­leri ve “yiyecekleri atma” veya “onu yerine koy” gi­bi basit komutları yerine getirmeye başladıkları bir dönemdir.

 

18 Aylıkken: “Kasten Fırlatmak. ” : Basitçe söyler­sek, küçük çocuklar yapabildikleri için fırlatırlar. Bu yaştaki çocuğunuzun bilerek fırlatma yeteneği vardır ve yiyeceklerin (ve yerlerin) de bundan nasi­bini alma ihtimali yüksektir.

Yaşındayken: “Baş aşağıya ve İleriye: İki ya­şındaki çocuklar, yukarıdan aşağıya atmak için hazır ve isteklidirler ve bir ellerini diğerine getirerek topları ve aynı şekilde yiyecekleri birbirine çarptır­mak için yatkınlıklarını açığa vururlar. Bu yaşlarda yiyecek fırlatmak tamamen kontrolünüzün dışında­dır, çünkü genelde meydan okuma ve/veya ilgisizlik sorunudur.

Erken Okur-Yazarlıktaki Gelişimsel Dönüm Noktaları

İyi beslenmeyi ve okumayı sağlıklı çocukluğun bir parçası haline ge¬tirmek adına, erken okur-yazarlığa kitaplarla ilişkili bir bakış açısıyla hazırlanan gelişimsel dönüm noktalan şunlardır.

•                      6 Aylıktan Daha Küçük Bebekler: Asla Çok Küçük Değiller: Katı gıdaların aksine, bu dönem bebeğinizle birlikte okumak için asla çok erken değildir. İster spor sayfası olsun, isterse bebek sayfası hiç fark etmez, önemli olan çocuğunuzla birlikte zaman geçir­mek ve onunla eğlenebilmektir.

•                      6-12 Aylık Bebekler: Kitapların Tadını Alabilmek: Bu dönemdeki bebekler ilgilendikleri şey her ne olursa olsun, tahmin edilebile­ceği gibi direkt ağızlarına götürürler. Buna kitaplar da dahildir. Artık bebeğiniz kucağınızda oturup kitabı yakalayacak, ona vu­rarak, çevirerek ya da sayfalarını dişleyerek ilgisini gösterecektir, salyalardan etkilenmediği için özellikle de karton sayfalara ba­sılmış kitaplan tercih edeceksiniz.

•                      1-2 Yaş: Rutine Koymak: Çocuğunuz artık tıpkı yiyeceklerde ol­duğu gibi kitapları ağızlarına götürmekten çok daha fazlasını ya­pabileceklerini fark etmiş durumdadırlar. Kitabı tutarken özen gösterirken, doğru yüzü öne çevirirken ve zaman zaman okuma­nız için size getirirken, kitaptakileri onun gerçek yaşam deneyi­miyle -resimleri göstererek- “bezelye nerede? Bezelyeyi bana gös­terebilir misin?” gibi işaret ederek yanıtlayabileceği basit sorular sorarak- ilişkilendirmeye başlayabilirsiniz. Bu soruları sizden önce yanıtlayabilir, her tümcenin sonunu doldurabilir, Kitapta ki öyküleri size ezbere geri anlatabilir. Tıpkı yemeklerde olduğu gibi kitap okurken de çocuğunuzdan uzun süre dikkatini odaklamasını beklemeyin, unutmayın ki önemli olan zamanın uzun olması değil, kaliteli olmasıdır.

•          2-3 Yaş: Tekrar, Tekrar ve Tekrar okumak: Rutinlerle büyütülen

2 yaşındaki çocuklar olayları önceden tahmin etme gücünü se­verler, bu nedenden dolayı yeni bir şeyler denemenin yerine aynı öyküyü tekrar, tekrar (ve tekrar) okumak isterler. Eğer uykudan önce kitap okuma alışkanlığı gelişmişse, bu mükemmeldir. Bu alışkanlık bozulmaması gereken bir alışkanlıktır.

Bebeklerin vitaminlere ihtiyaçları var mı?

Beslenme uzmanlarının çoğunun söylediğini doğrudan belirtiyoruz: Çocukların çoğuna hiç vitamin takviyesi gerekmemektedir! Evet, biz de sebzeyi seven, işbirliği ile kusursuz yiyen mükemmel çocukların artık olmadı¬ğını anlıyoruz. Ancak bütün yemek savaşlarını dikkate alsak bile beslenmesinin çocuğu gerçekten yetersiz bırakabileceği sadece birkaç durum vardır. Daha fazla ik¬na olmak isterseniz, aşağıdaki gerçekleri düşünmenizi öneririz:

Çocuğunuzun yeterli miktarda vitamin ve minerali sadece besinlerden alabilmesi için yemesi gerekli olan miktar, muhtemelen sizin tahmin ettiğinizden çok daha azdır.

•                     En çok yemek seçen çocuklarda bile, önerilen gün­lük dozu alabilmeleri için her bir temel besin gru­bundan birkaç parça didiklemesinden fazlası ge­rekmez.

Birçok vitamin vücudumuzda depolanabilmektedir. Bu da çocuğunuzun her birinden her gün almasına gerek yok demektir. Bu da size; vitaminleri eksilt­meden dengeli beslenmeyi sağlayabilmeniz için ça­balarınızı 1-2 haftalık bir döneme yayabilme seçe­neği sağlar.

•                     Multi vitamin vermeye en yatkın olanların, zaten çocuklarına en sağlıklı diyet sunan ebeveynlerin ba­şında gelenler olması yeteri kadar ironiktir.

•                     Vitaminler bazen farklı kaynaklarda da bulunabilir. Kalsiyum sadece ineklerden gelmemektedir. Seçe­nek olarak hem katkılarda hem de somon, tofu, ıspanak, sardunya, ravent , fırında kuru fasulye ve badem gibi hepsini yemek masasında ko­layca bulabileceğiniz, süt ürünü dışındaki gıdaların birçoğunda da oldukça fazla olarak bulunmaktadır.

Ve sonuç olarak, günümüzde birçok gıda katkılı ola­rak hazırlanmaktadır. Bu da eğer çocuğunuz doğal olarak gerekli besinleri içermeyen gıdaları tercih edi­yorsa bile, umutlarımız tamamen kaybolmasın. Gı­da üreticilerinin sizin için bunları gıdalara eklemiş olma olasılığı bulunmaktadır. Klasik örnekleri için­de: D vitamini katkılı süt, margarin ve pudingler, çocuklar için hazırlanmış kalsiyum katkılı portakal suyu, tahıl, ekmek ve waffle gibi yiyecekleri sayabiliriz.

 

Multivitaminler Ne Zaman Zorunludur?

Çocukların gerçekten vitamin desteğine gerek duyduk¬ları iyi bilinen birkaç durum vardır. Bunlar:

Anne Sütüyle Beslenenler: Yalnızca anne sütüyle beslenen bebeklere D vitamini, anne sütünden yete­ri kadar iyi geçmediğinden ve emzirilen bebeklerde eksiklik yaratacağından, en geç 2 aylık olmadan be­beklere D vitamini başlanmalıdır. D vitamini ke­mikler için önemlidir ve eksikliği raşitizm denilen bir duruma neden olabilir.

Demir Eklemek. Bir bebeğin demir deposu normal­de 9 ila 12 ayda en alt seviyeye düşer. Çoğu bebek, özellikle bebek tahılları ve mamalarından olmak üzere sadece gıdalardan aldıkları demirle kolayca idare edebilirler ve diyetlerindeki demir tek başına yeterli olana kadar, yapılacak rutin taramalar ek de­mir damlası verilecek olanları kolayca belirleyebil­mektedir.

Flor Desteği. Flor desteği; içme sularıyla yeteri ka­dar flordan yararlanamayan 6 aylıktan büyük ço­cuklara önerilmektedir. Flor; mamalarda ve anne sütünde de yoktur

Vejeteryanlar. Vitamin B12, D vitamini, demir ve çinko gibi belli besinlerin genellikle hayvansal ürün­lerde bulunmasından dolayı, vejeteryan diyetiyle bü­yütülen çocukların önerilen tüm vitaminleri ve mi­neralleri karşılayabilmesi için özel bir düzenleme ya­pılmalıdır. Diyetinde et olmayan çocuklar için de­mir eksikliği oldukça sık rastlanılan bir sorundur.

  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
DÜNYA HARİKASI MISIR PİRAMİTLERİ HAKKINDA! DÜNYA HARİKASI MISIR PİRAMİTLERİ HAKKINDA! Dünyanın 7 harikasından biri olan mısır Giza piramitleri halen insanları hayrete..
 İTFAİYE NEDİR NE İŞ YAPAR GÖREVLERİ NELERDİR İTFAİYE NEDİR NE İŞ YAPAR GÖREVLERİ NELERDİR İnsan hayatının acı bir gerçeği olan yangın konusu, çok sık yaşanmamakla beraber..
EN ANLAMLI ÇİÇEKLER ARASINDA LALE'NİN YERİ EN ANLAMLI ÇİÇEKLER ARASINDA LALE'NİN YERİ Zambak ailesi çiçeği olan ve bilimsel olarak tulipa adını almış olan lale, bizim..
AVİZELER HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ  ( Salon İçin Avize Seçiminde Püf-Noktalar ) AVİZELER HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ ( Salon İçin Avize Seçiminde Püf-Noktalar ) Aydınlatmanın olduğu kadar güzelliğin ve ihtişamın da simgesi olmuş olan avizele..
  Kocaeli HABERLERİ
Ucuz Tatil İçin Püf Noktalar ! Ucuz Tatil İçin Püf Noktalar ! İnsan ne kadar kazanırsa kazansın bütçesi kısıtlıdır. Ama yapılacak küçük bir ar..
İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri Bu yazımızın kosunu siz değerli bayanları yakından ilgilendirecek İğne oyası mas..
2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 kısa saç modelleri; Yaz mevsiminde, Sezonun trendi, asimetrik kesimli saçla..
Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Bütün bekar erkek ve kızların rüyalarını süsleyen hayellerini kurdukları hayırlı..
  Siyaset HABERLERİ
ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? Referandum nedir; referandum, halkın siyasi iktidarlarının belirlediği veya deği..
En İyi 10 Bireysel Protesto En İyi 10 Bireysel Protesto Kimliği ve yüzü bilinmeyen bu adam Çin Ordusu'nun tanklarına tek başına direnmiş..
@fuatavni  Fuat avni kimdir ? fuat avni  yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) @fuatavni Fuat avni kimdir ? fuat avni yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) Kaynak Holding olayını duyuran Fuat Avni'nin kimliği ortaya çıktı mı? Fuat Avni ..
Aids Hakkında! Aids Hakkında! Kötü ününü oldukça hak eden henüz tedavisi bulunamamış ölümcül hastalıklardan bi..
  Spor HABERLERİ
Türkiye de Sporcu Olmak ! Türkiye de Sporcu Olmak ! Evet sevgili okuyucular. Bugün ülkemizin dinmek bilmeyen sıkıntısından birini si..
Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Vulnerabilities Rewards Program (VRP) adlı programda ise Google ürünlerinde açık..
En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri Marka aslında bir İtalyan markası olmasına rağmen Türkiye'deki satılan ürünlerin..
Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Gözünüze çok basit bir tavsiyeymiş gibi görünse bile, olasılıkları hesaplayamad..
  Etkinlikler HABERLERİ
Yaz Tatilinde Neler Yapılmalı? Yaz Tatilinde Neler Yapılmalı? Bütün bir yılın stresini atmak ve hem bedensel hem de ruhsal anlamda yenilenmek ..
Brezilya'da Eğlence Hayatı: Rio de Janeiro karnavalı Brezilya'da Eğlence Hayatı: Rio de Janeiro karnavalı Sambanın eklem ritmlerini hissetmek, kahvenin inanılmaz kokusunu duymak ve hayat..
Şarap Denildiğinde Arjantin.. Şarap Denildiğinde Arjantin.. Avrupa Asya ve Afrika ülkeleri artık size cazip gelmiyor mu? O zaman Amerika kıt..
Yozgat Gezilecek Turistik Yerler Yozgat Gezilecek Turistik Yerler Yozgat, İç Anadolu’nun merkezinde bulunan bir ildir. Anadolu’nun eski yerleşim m..
  Sosyal HABERLERİ
Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşanan en kötü ve en can sıkıcı olayla..
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
  Eğitim HABERLERİ
Karne Kıskançlığının Sebebi Aileler! Karne Kıskançlığının Sebebi Aileler! Okul döneminde çok basit olarak adlandırılsa da ‘karne kıskançlığı’ çocuğun iler..
Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı Ulu Önder Atatürk’ün temel politikası, milli duygularımızı ve kültürümüzü kaybet..
DOĞUŞTAN YETENEKLİLER İÇİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ DOĞUŞTAN YETENEKLİLER İÇİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Eğitim konusunda insanların çok hassas olmaları ve hayatlarını kazanmak adına bi..
Ygs ve Lys Sistemi Hakkında ! Ygs ve Lys Sistemi Hakkında ! Lisans Yerleştirme Sınavlarında adaylar aldıkları puanlara göre tercih listeleri..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
Çökertme Kebabı Tarifi - Yapılışı Çökertme Kebabı Tarifi - Yapılışı Kızarmış patateslerimizin üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirelim. Son olarak da ka..
Düdüklü Tencerede Et Haşlama Yemeği Yapılışı - Tarifi Düdüklü Tencerede Et Haşlama Yemeği Yapılışı - Tarifi Bu aşamadan sonra kullanacağınız et, dana eti ise 50 dakika, koyun eti ise 30-40..
Salçalı Sosis Sote Nasıl Yapılır? Salçalı Sosis Sote Nasıl Yapılır? Sosisleri bir parmak enliliğinde yuvarlak yuvarlak doğrayın. Bir tencerede sıvı ..
Tavuk Büryan Tarifi - Yapılışı Tavuk Büryan Tarifi - Yapılışı Öncelikle tavuk bagetlerini üzerini örtecek kadar suda haşlıyoruz. Burada dikkat..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.01.2019 20:30 Teleset M. Akhisarspor - Beşiktaş
19.01.2019 19:00 Galatasaray - Ankaragücü
19.01.2019 13:30 Erzurum BB - Atiker Konyaspor
19.01.2019 16:00 Antalyaspor - Kayserispor
19.01.2019 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
20.01.2019 19:00 Trabzonspor - İstanbul Başakşehir
20.01.2019 16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 21:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 22:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 22:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 20:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 20:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 22:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 20:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 22:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 17:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 17:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 17:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 17:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 17:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 16:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 20:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 17:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 17:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 16:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 17:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 16:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 17:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 17:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 16:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 17:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 17:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 16:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
resmi ilanlar
Yukarı