HABER AKIŞI

Kreşlerin Yararları Nelerdir?

 Tarih: 03-02-2018 16:22:06
Kreşlerde çocuklara yemek yedirmenin zorlukları, evdeki zorluklardan çok da farklı değildir. Ancak ideal koşullarda kreşlerin; sağlıklı beslenmenin temellerini destekleyen, oldukça yararlı özellikleri bulunmaktadır.

Kreşlerde çocuklara yemek yedirmenin zorlukları, evdeki zorluklardan çok da farklı değildir. Ancak ideal koşullarda kreşlerin; sağlıklı beslenmenin temellerini destekleyen, oldukça yararlı özellikleri bulunmaktadır.

 

Kreşler; aileleri işe veya okula gittiklerinde ve çocuklarla bir­likteyken yapmaları uygun olmayan şeylerle ilgilenmeleri ge­rektiğinde, çocukların gidebildiği bir yerdir. Neden ne olursa olsun, bir çocuk kreşte ne kadar çok vakit geçirirse, beslenme alışkanlıkları orada bulunduğu sırada yediği, içtiği şeylerden o derece çok etkilenmektedir. Son yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara göre; ülkemizdeki 5 yaşın altındaki yaklaşık 4 milyon çocuk, haftanın bir bölümünü anne babaları dışın­da birinin bakımı altındadır ve anneleri çalışan çocuklar, haf­tada ortalama 36 saatlerini kreşte geçirmektedirler.

 

Akran Baskısı. Çocuklara düzenli bir şekilde, yararlı ve kolayca uygulanabilecek pozitif akran baskısını; yaşıtlarıyla aynı yemeklerin sunulduğu ve deneme­leri için cesaretlendirildikleri (zorla değil) kreş prog­ramlarından başkası sağlayamaz. Yemek seçen bir çocuğu yeni bir yemeği denemesi için, akranlarının oturup yemeğe başladığını görmesinden başka hiç­bir şey ikna edemez. Ne aileden birinin isteği, ne zorlama ne de başka herhangi başka bir şey.

Gördüğün Şey Alacağın Şeydir. Burada anahtar, baş­ka seçeneğin olmamasıdır. Evde aileler genelde da­yanamayıp kısa sürede hazırlanan yiyeceklerin bü­yüsüne kapılırlar ve çabucak alternatif yiyecekler teklif ederler. Bu durum çocuk bakımı açısından çok az kabul gören bir yöntemdir. Çocuklar tartı­şamayacaklarım anladıklarında ya önlerine konan yemekleri yerler ya da aç kalırlar. Yeni yiyecekleri deneme konusunda daha istekli olurlar, açlık oran­larına göre yemek yerler ve şikâyet etmeyi bırakır­lar.

 

Aşina Olmak Hoşnutluğu Arttırır. Biz de dahil ol­mak üzere ebeveynlerin; özellikle de uzunca bir günün sonunda yemek masasındayken, reddetme­nin üstesinden genelde çok iyi gelemediklerini fark ettik. Çocuklar bir şeyi yemeği istemediklerinde; yeni bir yiyeceği kabul edebilmeleri için 10-15 kez tattırılması gerekebileceğini kendimize hatırlat­mak yerine, 1-2 defa reddedişini hemen son kararı olarak kabul etmek işinize gelebilir ya da en azın­dan bu şekilde hayatınızdan memnun olabilirsiniz. Kreşlerde düzenli olarak hazırlanan menülerde sü­rekli aynı yiyeceklerin tekrarlayan şekilde yer alma­sı, ilk etaptaki tepkileri ne olursa olsun çocukların birçok farklı çeşitte yiyeceklerle tanışmasını sağlar, ilk başlarda çökelek peynirinden ya da kuru fasulyeden hiç hoşlanmasalar da sorun değildir. Daha fazla aşi­na olabilmek için bir sürü başka fırsatları olacaktır.

 

Zaman Çizelgesi Yapmak. Beslenme konusunda sağ­lıklı bir yaklaşım yerleştirmek için altın anahtar, ye­mek zamanı rutinlerindeki tutarlılıktır. Kreşlerde yemekler ve ara öğünlerin düzenli saatlerde veril­mesi devlet tarafından resmi olarak düzenlen­miştir. Belirli ana ve ara öğün zamanlarının olması­nın bir diğer avantajı da, çocukların gün boyu sü­rekli yemelerinin ve içmelerinin önlenmesidir.

 

Zamanlama Hakkında

Aşağıdakiler; kreşteki çocuklar için günlük ana ve ara öğünle­rin önerilen zamanlaması hakkında hazırlanmış uygun kıla­vuzlardır:

1.                   Kreşte sekiz saat veya daha az kalan çocuklara; kaldıkları süre içinde, en az bir ana-iki ara öğün ya da iki ana-bir ara öğün yemek verilmelidir.

2.                   Eğer çocuklar sekiz saatten daha fazla kreşte kalıyorlarsa, iki ana-iki ara öğün ya da bir ana-üç ara öğün yemek ve­rilmelidir.

3.                   1-2 yaş arası ve okul öncesi çağındaki çocukların çok uzun sürelerle oturmaları beklenemez. Masada geçirdikle­ri zaman ana yemekler için 10-20 dakika ve ara öğünler için 5-15 dakika arasında olmalıdır.

4.                   Saat 10:00 ila 10:30 ve öğleden sonra 15:30-16:00 arasın­da, çocuklara besleyici ara öğünler verilmelidir.

5.                   Uyku saatleri dışında, çocuklara her iki-üç saatte bir yiye­cek bir şeyler verilmelidir.

6.                   Küçük bebeklerin iki saatten daha kısa sürelerle beslen­meye ihtiyaçları olabilir.

 

Aile Stili Yemekler. Hareketli ebeveynlik yaşamla­rımız evde aile yemeklerine ayrılan zamanı koru­mayı gittikçe zorlaştırdığından dolayı; çocukların her gün arkadaşları ve ideal olarak da bakıcılarıyla birlikte yemek yiyebilme şansı, kreşlerde yemek ve­rilmesinin avantajlı bir özelliğidir. Kreş eğitmenleri; çocuklarla birlikte aynı yemeği yediklerinde, yemek masası görgüsünü öğrettiklerinde ve yeni gıdaları denemeleri hakkında pozitif bir biçimde konuştuklarında, iyi bir el yıkama yaptıklarında, mükemmel bir rol model olabilirler.

Kreş Kontrol Listesi

Bazı kreşlerin, çalıştıkları yemek şirketleri tarafından ha­zırlanan yemek menüleri vardır. Bazı kreşler ise yemekle­ri kendileri sağlar ya da ailelerin kendi yiyeceklerini ha­zırlayıp göndermelerini isterler. Bazılarının bol miktarda ev yemekleri hazırlayan özel aşçıları vardır. Tabii tüm bu seçeneklerin kendilerine göre artıları ve eksileri vardır. Kreşteki programda neler olup bittiğini hem sorarak hem de gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Kesinlikle kreş seçe­neklerinizi gözden geçirmenize yardımcı olmak üzere ta­sarlanmış yararlı kontrol listelerini bulabilecek olsanız da, bu önemli konuda bunların çoğu ancak bir ya da iki soru içermektedir. Bir kreşin beslenme programının; sını­fın boyutu, öğrenci-öğretmen oranı, güvenliği ve eğitim programı kadar önemli olduğunu bildiğimizden dolayı daha faydalı ve kaliteli bir bakımı iyice araştırabilmeniz için bazı gerekli ek unsurları aşağıda sunuyoruz.

En Azından lisanslı kreşlere sahip olmayan bazı yerlerin dışındaki illerin tamamında, kreşlerde verilen ana ve ara öğünlerde minimum günlük standartların karşılanmasını istenmektedir. Bölgeniz­deki çocuk kreşi lisansı veren daireyle görüşerek ya da web sitesini kontrol ederek ilinizde ki kreş lisansı için gerekenleri öğrenebilirsiniz. Bu web sitesi, lisans veren daireleri ve her bir il için kreşlerdeki düzenlemeleri yayınlamaktadırlar. Ve siz neler istendiğini bir kez öğrendiği­nizde, bölgenizdeki kreş programlarının en azından bu gerek­sinimleri karşılayıp karşılayamadığını anlayabilirsiniz.

 

Not: Türkiye’de kreşler, il sosyal hizmet müdürlüklerine bağlı.

 

Sizin Elinizde mi? Yiyecek verilmesinin zorunlu ol­madığı kreşlerde, aileler yiyecekleri genelde ken­dileri hazırlarlar. Bu durumun zaman ve uygunluk sorununa yol açan ek bir sorumluluk yüklediğini ve çocukların kendileri için iyi olmayacak kadar çok işlenmiş ve hazır gıdalarla beslenmesiyle sonuçlan­dığını fark ettik. Öte yandan eğer kreşte verilen ye­mekler besleyici değerlere sahip değilse ve yiyecek­lerde çeşitliliğe veya dengeye yeteri kadar önem ve­rilmiyorsa, o zaman seçeneğiniz varsa kontrolü ele almayı isteyebilirsiniz.

 

Ne Yiyorlar? Eğer kreş menüsü sağlıksız yiyecek ve içeceklerle doluysa, yemek saatlerinin düzenli olma­sı, akran baskısı ve önüne konulan yemeklerin ye­nilmesini öğrenmek gibi potansiyel yararların hepsi kaybedilmiş demektir. Eğer çocuğunuzun gittiği kreşte yemek veriliyorsa, mutlaka menüyü görmek isteyin. Sadece ana ve ara öğünlerinin zamanında ve­rilip verilmediğini sormakla kalmayıp, aynı zamanda menüdeki yiyeceklerin gerçekten verilip verilmedi­ğinden ve menünün sizin beslenme ajandanıza uyup uymadığından da emin olmak isteyeceksiniz.

 

Her Şey Kabul Ediliyor mu? Herkese eşit dağıtmak deyimi, söz konusu kreşteki yemekler olduğunda her zaman güzel bir felsefe olmayabilir. Özellikle de diğer ailelerin gönderdikleri yiyecekler; boğulma teh­likesi, alerji ya da sizin umduğunuzdan daha az be­sinsel değerler içermesi açılarından dikkatlice göz­den geçirilmiyorsa. Bu nedenle ara ve ana öğünler ya da özel günler nedeniyle dışarıdan getirilen yiye­cekler için koyulan kuralların olup olmadığım sor­mak güzel bir fikirdir.

 

Miktarı Uygun mu? Acaba çocuklara yetecek kadar mı yoksa çok fazla mı yemek veriliyor? Aç oldukla­rında biraz daha fazla yemek isteyebiliyorlar mı? Genellikle lisans standartlarında kreşlerde verilen yiyecek ve içeceklerin, hangi yaş grubuna ne kadar verilmesi gerektiği tanımlanmıştır. Sadece yemekle­rin yeterli miktarda verilip verilmediğine değil; da­ha az istedikleri yiyeceklerden hiç almazken, hoş­landıktan yiyeceklerden 4. ya da 5. kez almalarını düzene sokmak için herhangi bir kısıtlama olup ol­madığını da kontrol etmek gerekir.

 

Yerfıstığı İçermeyen Yiyecekler

Bazı kreşler, olası yerfıstı­ğı temasını belirgin ölçüde kısıtlamak için “yer fıstıksız politi­ka” uygulamaktadırlar. Özellikle tatil ve doğum günü ziyafet­lerinde büyük sorunlar çıkabilir: Her ne kadar şekerli kurabi­yeler ve çörekler genelde yerfıstığı içermeseler de, eğer etiket­lerini dikkatlice okursanız bu ürünlerin yerfıstığı içeren ürün­lerin hazırlandığı fırınlarda ya da fabrikalarda yapıldıklarını anlayacaksınız.

 

Tetikte misiniz? Eğer çocuğunuzun her hangi bir yiyeceğe karşı alerjisi varsa, kreşte çocuğunuzla ilgi­lenen kişinin diyet kısıtlamasına yeterli şekilde uyup uymadığını saptayın ve çocuğunuzun bu sa­kıncalı gıdaları yanlışlıkla yememesinden emin olmak için ne tür önlemler alındığını tartışın.

 

 

Yanında Meyve Suyu İster misiniz? Kreşlerde içecek seçiminde meyve suları uzun süredir rağbet gör­mektedir. Ana yemeklerin yanında süt, ara öğünlerde de suyun verilmesi içeceklerin mükemmel bir karışımı olduğundan dolayı gerçek anlamda her­hangi bir gereği olmamasına karşın, meyve suları kreşlerde sıkça verilmektedir. Meyve sularının bu kadar yaygın olması kısmen de olsa her yemeğe otu­ruşta 2 besin grubunun yer almasının -kreşlerdeki çocukların besleyici yiyecekler yemesinden emin olmak amacıyla koyulan zorunlu bir düzenleme- li­sanslar için zorunlu olmasından kaynaklanmakta­dır. Her ne kadar meyve suları gerçek meyvelerin besinsel değerini tam olarak karşılamasa da, bu zo­runluluğu karşılamak için yine de çocukların bardaklarına sık sık konulmaktadır

Meyve Suyunu Mazur Göstermek

Eğer kreş hizmeti veren kuruluş meyve suyu veriyorsa, şu konulara dikkat edin:

•                     % 100 meyve suyu olmalı.

•                     Menüdeki meyvelerin yerini tamamen almamalı.

•                     6 ay-6 yaş arası çocukların meyve suyu tüketimlerinin gün­de 180 mililitreyi geçmemesi gerekmektedir.

•                     Meyve suyu serbest olmamalıdır. Çocukların gün boyu yudumlamasına izin verilmemelidir.

 

 

 Hijyen Nasıl? Her ne kadar kreşte çocukların mik­roplara maruz kalmaması söz konusu olmasa da, kreşte gezinirken kuruluşun temizlik alışkanlıklarının   (sizinkinden iyi olmasa bile) evinizde uyguladı­ğınız gibi olup olmadığını kontrol edin. Yiyeceklerin nerede hazırlandığına ve yendiğine göz atmayı unutmayın. Mutfak, tabaklar ve masalar temiz mi? Yiyeceklerle uğraşma konusunda işinin ehli kim­seler var mı? Aşçı, servis yapanlar ve çocuklar; ön­lerinde konulan yemeğe dokunmadan önce ellerini düzenli olarak yıkıyorlar mı?

Bakıcınızla Arkadaş Olun

Eğer kreşin düzeninden memnunsanız; ancak beslen­meye yaklaşımda biraz eksiklik olduğunu düşünüyor­sanız, unutmayın ki çocukları beslemek ve onlara sağ­lıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak devam eden bir süreçtir. Bu bilgiyi çocuğunuzun bakımını üstlenen­lerle konuşmak için bir fırsat olarak görün, durumun böyle olmasına olan katkılarını ve ne gibi gelişmeler gör­mek istediğinizi konuşun.

  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
İkizler Burcunun Günlük Burç Yorumu - İkizler Burcunun Haftalık Burç Yorumu, İkizler Burcunun Yıllık Burç Yorumu İkizler Burcunun Günlük Burç Yorumu - İkizler Burcunun Haftalık Burç Yorumu, İkizler Burcunun Yıllık Burç Yorumu İkizler Burcunun Günlük Burç Yorumu - Bugün sizin burcunuzu neler bekliyor? Bur..
Yengeç Burcunun Günlük Burç Yorumu - Yengeç Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Yengeç Burcunun Yıllık Burç Yorumu Yengeç Burcunun Günlük Burç Yorumu - Yengeç Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Yengeç Burcunun Yıllık Burç Yorumu Yengeç Burcunun Günlük Burç Yorumu - Bugün sizin burcunuzu neler bekliyor? Burcu..
Aslan Burcunun Günlük Burç Yorumu - Aslan Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Aslan Burcunun Yıllık Burç Yorumu Aslan Burcunun Günlük Burç Yorumu - Aslan Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Aslan Burcunun Yıllık Burç Yorumu Aslan Burcunun Günlük Burç Yorumu - Bugün sizin burcunuzu neler bekliyor? Burcun..
Başak Burcunun Günlük Burç Yorumu - Başak Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Başak Burcunun Yıllık Burç Yorumu Başak Burcunun Günlük Burç Yorumu - Başak Burcunun Haftalık Burç Yorumu, Başak Burcunun Yıllık Burç Yorumu Başak Burcunun Günlük Burç Yorumu - Bugün sizin burcunuzu neler bekliyor? Burcun..
  Kocaeli HABERLERİ
 YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI! Günlük burç yorumları Şenay Yangel Rezzan Kiraz sizler için yorumladı. Burcunuz..
resim yok DERİNCE Derince, Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı yeni yerleşim yeridir. Tarihi çok..
resim yok DONANMA KENTİ GÖLCÜK İzmit Körfezi’nin güney sahilinde yer alır. Gölcük, özgün bir donanma kenti nite..
resim yok GEBZE İş hayatı söz konusu olduğunda adını işitmenin kimseyi şaşırtmadığı Türkiye’nin ..
  Siyaset HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programını Neden İptal Etti? Kemal Kılıçdaroğlu İzmir programını Neden İptal Etti? Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları Zirvesi’ne ve İzmir’de düzenlenen ön..
Tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Yazarları, Tüm Suçlamaları Reddetti Tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Yazarları, Tüm Suçlamaları Reddetti Kısa bir süre önce Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik olarak düzenlenen operasyon ka..
Terör soruşturmasında son dakika! Terör soruşturmasında son dakika! Gülten Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı; tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk e..
Terör soruşturmasında son dakika! Terör soruşturmasında son dakika! Gülten Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı; tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk e..
  Spor HABERLERİ
Fenerbahçeden Mesut Özil ve Ben Arfa Atağı Fenerbahçeden Mesut Özil ve Ben Arfa Atağı Hürriyet Fenerbahçe muhabiri, Fenerbahçe ve Mesut Özil ile ilgili olay yaratacak..
Eurosportun Öncülüğünde Drone Yarışları Düzenlenecek! Eurosportun Öncülüğünde Drone Yarışları Düzenlenecek! Her gün daha da gelişen Droneler’den hiç beklenmedik adımlar. Günümüzde insansız..
CSGO Türk Milli Takımımız Dünya Şampiyonu Oldu CSGO Türk Milli Takımımız Dünya Şampiyonu Oldu Son yıllarda popülerliği artmaya başlayan e-spor oyunların başında gelen CS GO'n..
 YAŞAM KOÇU SİZE NE KATAR? YAŞAM KOÇU SİZE NE KATAR? Yaşam koçluğunu günümüzde koçluk kavramı üzerinde değerlendirilen diğer dallarda..
  Etkinlikler HABERLERİ
YAZ OLİMPİYATLARI ÜLKESİ:BREZİLYA YAZ OLİMPİYATLARI ÜLKESİ:BREZİLYA Yaz olimpiyatlarının gerçekleşeceği ülke olan Brezilya olimpiyatların yapılacağı..
Yazlık Ilıcası Yazlık Ilıcası Yazlık Ilıcası yüzyıllarca buradaki köy insanının yaşamının önemli bir parçası ..
İzmit’in Cazibe Merkezi, Kültür Tepesi İzmit’in Cazibe Merkezi, Kültür Tepesi İzmit Belediyesi uzun yıllardan beri atıl vaziyette olan Saat Kulesi ve çevresin..
Sapanca Gölü Kıyısında Bisiklet ve Kırkpınar’da Kahvaltı Keyfini Yaşayın Sapanca Gölü Kıyısında Bisiklet ve Kırkpınar’da Kahvaltı Keyfini Yaşayın Eşsiz doğası, mükemmel manzaraları, huzur veren atmosferi ile Sapanca yurt içi t..
  Sosyal HABERLERİ
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
  Eğitim HABERLERİ
DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı mı? Ek Tercih Süresi Ne Zaman Sona Erecek? DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı mı? Ek Tercih Süresi Ne Zaman Sona Erecek? Uzun süredir öğrencilerin heyecanla ve merakla bekledikleri DGS ek yerleştirme t..
DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı mı? Ek Tercih Süresi Ne Zaman Sona Erecek? DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı mı? Ek Tercih Süresi Ne Zaman Sona Erecek? Uzun süredir öğrencilerin heyecanla ve merakla bekledikleri DGS ek yerleştirme t..
Ders Çalışmada Süreklilik Ders Çalışmada Süreklilik Ders çalışmak bilindiği üzere sabır ve kararlılık gerektiren bir eylemdir. Bunun..
Gecelere Kadar Ders Çalışılır Mı ? Gecelere Kadar Ders Çalışılır Mı ? Birçoğunuzun sıkça duymuş olduğu cümlelerden bir tanesidir, gecelere kadar ders ..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır? Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır? Özellikle de günlerin vazgeçilmez ikramı arasında yer alan mercimek köftesi ya d..
ELMALI KURABİYE TARİFİ ELMALI KURABİYE TARİFİ Çocuklarımızın ve bayanların günlerinin vazgeçilmezidir elmalı kurabiye. Çok fa..
Perde Pilavı Yapılışı Perde Pilavı Yapılışı Pilav lezzetinin farklı bir yüzüne tanık olmak istiyorsanız perde pilavı uzun za..
Mantarlı Pilavı Yapılışı Mantarlı Pilavı Yapılışı Mantarlı pilav, sağlıklı beslenmeye dikkat edenler için en uygun besin tercihler..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 22 14 4 4 41 21 46 +20
2 Galatasaray 22 14 6 2 47 27 44 +20
3 Fenerbahçe 22 12 2 8 44 24 44 +20
4 Beşiktaş 22 11 3 8 41 21 41 +20
5 Kayserispor 22 9 5 8 30 25 35 +5
6 Sivasspor 22 10 8 4 30 33 34 -3
7 Trabzonspor 22 8 5 9 36 32 33 +4
8 Göztepe 22 9 7 6 35 35 33 0
9 Kasımpaşa 22 8 9 5 34 37 29 -3
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 24 28 28 -4
11 Bursaspor 22 7 9 6 31 28 27 +3
12 Akhisarspor 22 7 9 6 28 34 27 -6
13 Gençlerbirliği 22 6 9 7 29 35 25 -6
14 Antalyaspor 22 6 10 6 26 39 24 -13
15 Atiker Konyaspor 22 5 11 6 23 30 21 -7
16 Aytemiz Alanyaspor 22 6 13 3 34 43 21 -9
17 Osmanlıspor FK 22 5 13 4 31 43 19 -12
18 Karabükspor 22 3 16 3 15 44 12 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 23 13 5 5 47 30 44 +17
2 Ümraniyespor 22 12 5 5 36 20 41 +16
3 MKE Ankaragücü 23 11 5 7 32 22 40 +10
4 Altınordu 23 10 7 6 35 28 36 +7
5 Gazişehir Gaziantep FK 22 9 5 8 35 17 35 +18
6 İstanbulspor 22 10 7 5 25 22 35 +3
7 Boluspor 22 10 9 3 29 21 33 +8
8 Elazığspor 22 8 7 7 28 25 31 +3
9 Giresunspor 22 8 7 7 27 24 31 +3
10 Balıkesirspor Baltok 23 9 8 6 39 37 30 +2
11 Adanaspor 22 8 8 6 26 34 30 -8
12 BB Erzurumspor 22 7 7 8 26 25 29 +1
13 Samsunspor 23 6 7 10 22 28 28 -6
14 Eskişehirspor 22 8 8 6 40 33 27 +7
15 Adana Demirspor 22 6 10 6 28 33 24 -5
16 Denizlispor 22 5 12 5 22 33 20 -11
17 Manisaspor 22 7 13 2 25 38 14 -13
18 Gaziantepspor 23 1 18 4 9 61 4 -52
Takım O G M B A Y P AV
1 Menemen Belediyespor 23 17 4 2 48 15 53 +33
2 Afjet Afyonspor 23 15 2 6 46 19 51 +27
3 Hatayspor 23 15 4 4 36 11 49 +25
4 Sivas Belediyespor 23 13 3 7 37 17 46 +20
5 Keçiörengücü 23 13 6 4 55 25 43 +30
6 İnegölspor 23 12 4 7 36 27 43 +9
7 Sancaktepe Belediyespor 23 11 4 8 33 19 41 +14
8 Sarıyer 23 11 9 3 34 27 36 +7
9 Kastamonuspor 1966 23 10 10 3 35 28 33 +7
10 Tokatspor 23 8 8 7 25 31 31 -6
11 Etimesgut Belediyespor 23 8 10 5 24 28 29 -4
12 Eyüpspor 23 7 12 4 32 44 25 -12
13 Amed Sportif 23 7 10 6 29 31 24 -2
14 Bucaspor 23 6 12 5 28 39 20 -11
15 Tuzlaspor 23 5 14 4 26 42 19 -16
16 Bodrumspor 23 4 13 6 17 35 18 -18
17 Kocaeli Birlikspor 23 2 18 3 17 49 6 -32
18 Mersin İdmanyurdu 23 1 22 0 11 82 9 -71
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 23 16 2 5 41 12 53 +29
2 Bayrampaşa 23 11 4 8 27 18 41 +9
3 Düzcespor 23 11 6 6 24 22 39 +2
4 Bayburt Grup Özel İdare 23 10 5 8 30 21 38 +9
5 Kemerspor 2003 23 9 5 9 39 30 36 +9
6 Halide Edip Adıvar SK 23 8 4 11 31 22 35 +9
7 Batman Petrolspor 23 8 5 10 27 18 34 +9
8 Ofspor 23 9 8 6 27 20 33 +7
9 Erbaaspor 23 8 6 9 29 24 33 +5
10 Kozan Belediyespor 23 8 10 5 28 31 29 -3
11 Yomraspor 23 7 10 6 17 29 27 -12
12 Bergama Belediyespor 23 7 12 4 22 34 25 -12
13 Yeni Altındağ Bld. 23 6 11 6 24 32 24 -8
14 Çanakkale Dardanel SK 23 5 10 8 26 33 23 -7
15 12 Bingölspor 23 5 10 8 20 30 23 -10
16 Çatalcaspor 23 5 11 7 18 27 22 -9
17 Erzin Belediyespor 23 6 13 4 17 32 22 -15
18 Orhangazi Belediyespor 23 3 10 10 20 32 19 -12
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.02.2018 20:00 Atiker Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş
17.02.2018 16:00 Demir Grup Sivasspor 3 - 2 Osmanlispor FK
17.02.2018 13:30 Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor
17.02.2018 19:00 Fenerbahçe 3 - 0 Aytemiz Alanyaspor
18.02.2018 19:00 Kasımpaşa 2 - 1 Galatasaray
18.02.2018 13:30 Bursaspor 0 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
18.02.2018 13:30 Kardemir Karabükspor 0 - 3 Teleset M. Akhisarspor
18.02.2018 16:00 Trabzonspor 0 - 1 İstanbul Başakşehir
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
16.02.2018 18:00 Altınordu 1 - 1 Samsunspor
16.02.2018 18:00 Ankaragücü 2 - 4 Ç.Rizespor
17.02.2018 15:30 Giresunspor 0 - 2 Denizlispor
17.02.2018 13:00 Balıkesirspor 1 - 1 Elazığspor
17.02.2018 15:30 Manisaspor 1 - 2 Adanaspor
17.02.2018 13:00 Erzurum BB 5 - 1 Gaziantepspor
18.02.2018 15:30 Gaziantep Bykşhr Bld. 2 - 0 İstanbulspor
18.02.2018 13:00 Umraniyespor 0 - 1 Eskişehirspor
18.02.2018 18:00 Adana D.Spor 1 - 3 Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
24.02.2018 13:30 Hatayspor - Tuzlaspor
24.02.2018 13:30 İnegölspor - Sarıyer
24.02.2018 13:30 Sancaktepespor - Kocaeli Birlik Spor
25.02.2018 13:30 Afjet Afyonspor - Etimesgut Belediyespor
25.02.2018 13:30 Kastamonuspor - Menemen Bld.
25.02.2018 13:30 Keçiörengücü - Bodrumspor
25.02.2018 13:30 Tokatspor - 4 Eylül Bld.
25.02.2018 13:00 Amed Sportif - Eyüpspor
25.02.2018 13:30 Mersin İ.Y. - Bucaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.02.2018 13:30 Duzcespor 0 - 0 Batman Pet.
18.02.2018 13:30 Orhangazispor 1 - 3 Bayrampaşa
18.02.2018 13:30 Yeni Altindag Belediyespor 2 - 0 Kozan Belediyespor
18.02.2018 13:30 Dardanelspor 0 - 2 Manisa Büyükşehir Belediyespor
18.02.2018 13:30 Erbaaspor 1 - 1 Bayburt Genclikspor
18.02.2018 13:30 Tekirova Bld. 3 - 0 Yomraspor
18.02.2018 13:30 12 Bingolspor 1 - 3 Halide Edip Adivar Spor
18.02.2018 13:30 Erzin Belediyespor 1 - 3 Catalcaspor
19.02.2018 13:30 Ofspor 0 - 0 Bergama Belediyespor
resmi ilanlar
Yukarı