HABER AKIŞI

Kreşlerin Yararları Nelerdir?

 Tarih: 03-02-2018 16:22:06
Kreşlerde çocuklara yemek yedirmenin zorlukları, evdeki zorluklardan çok da farklı değildir. Ancak ideal koşullarda kreşlerin; sağlıklı beslenmenin temellerini destekleyen, oldukça yararlı özellikleri bulunmaktadır.

Kreşlerde çocuklara yemek yedirmenin zorlukları, evdeki zorluklardan çok da farklı değildir. Ancak ideal koşullarda kreşlerin; sağlıklı beslenmenin temellerini destekleyen, oldukça yararlı özellikleri bulunmaktadır.

 

Kreşler; aileleri işe veya okula gittiklerinde ve çocuklarla bir­likteyken yapmaları uygun olmayan şeylerle ilgilenmeleri ge­rektiğinde, çocukların gidebildiği bir yerdir. Neden ne olursa olsun, bir çocuk kreşte ne kadar çok vakit geçirirse, beslenme alışkanlıkları orada bulunduğu sırada yediği, içtiği şeylerden o derece çok etkilenmektedir. Son yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara göre; ülkemizdeki 5 yaşın altındaki yaklaşık 4 milyon çocuk, haftanın bir bölümünü anne babaları dışın­da birinin bakımı altındadır ve anneleri çalışan çocuklar, haf­tada ortalama 36 saatlerini kreşte geçirmektedirler.

 

Akran Baskısı. Çocuklara düzenli bir şekilde, yararlı ve kolayca uygulanabilecek pozitif akran baskısını; yaşıtlarıyla aynı yemeklerin sunulduğu ve deneme­leri için cesaretlendirildikleri (zorla değil) kreş prog­ramlarından başkası sağlayamaz. Yemek seçen bir çocuğu yeni bir yemeği denemesi için, akranlarının oturup yemeğe başladığını görmesinden başka hiç­bir şey ikna edemez. Ne aileden birinin isteği, ne zorlama ne de başka herhangi başka bir şey.

Gördüğün Şey Alacağın Şeydir. Burada anahtar, baş­ka seçeneğin olmamasıdır. Evde aileler genelde da­yanamayıp kısa sürede hazırlanan yiyeceklerin bü­yüsüne kapılırlar ve çabucak alternatif yiyecekler teklif ederler. Bu durum çocuk bakımı açısından çok az kabul gören bir yöntemdir. Çocuklar tartı­şamayacaklarım anladıklarında ya önlerine konan yemekleri yerler ya da aç kalırlar. Yeni yiyecekleri deneme konusunda daha istekli olurlar, açlık oran­larına göre yemek yerler ve şikâyet etmeyi bırakır­lar.

 

Aşina Olmak Hoşnutluğu Arttırır. Biz de dahil ol­mak üzere ebeveynlerin; özellikle de uzunca bir günün sonunda yemek masasındayken, reddetme­nin üstesinden genelde çok iyi gelemediklerini fark ettik. Çocuklar bir şeyi yemeği istemediklerinde; yeni bir yiyeceği kabul edebilmeleri için 10-15 kez tattırılması gerekebileceğini kendimize hatırlat­mak yerine, 1-2 defa reddedişini hemen son kararı olarak kabul etmek işinize gelebilir ya da en azın­dan bu şekilde hayatınızdan memnun olabilirsiniz. Kreşlerde düzenli olarak hazırlanan menülerde sü­rekli aynı yiyeceklerin tekrarlayan şekilde yer alma­sı, ilk etaptaki tepkileri ne olursa olsun çocukların birçok farklı çeşitte yiyeceklerle tanışmasını sağlar, ilk başlarda çökelek peynirinden ya da kuru fasulyeden hiç hoşlanmasalar da sorun değildir. Daha fazla aşi­na olabilmek için bir sürü başka fırsatları olacaktır.

 

Zaman Çizelgesi Yapmak. Beslenme konusunda sağ­lıklı bir yaklaşım yerleştirmek için altın anahtar, ye­mek zamanı rutinlerindeki tutarlılıktır. Kreşlerde yemekler ve ara öğünlerin düzenli saatlerde veril­mesi devlet tarafından resmi olarak düzenlen­miştir. Belirli ana ve ara öğün zamanlarının olması­nın bir diğer avantajı da, çocukların gün boyu sü­rekli yemelerinin ve içmelerinin önlenmesidir.

 

Zamanlama Hakkında

Aşağıdakiler; kreşteki çocuklar için günlük ana ve ara öğünle­rin önerilen zamanlaması hakkında hazırlanmış uygun kıla­vuzlardır:

1.                   Kreşte sekiz saat veya daha az kalan çocuklara; kaldıkları süre içinde, en az bir ana-iki ara öğün ya da iki ana-bir ara öğün yemek verilmelidir.

2.                   Eğer çocuklar sekiz saatten daha fazla kreşte kalıyorlarsa, iki ana-iki ara öğün ya da bir ana-üç ara öğün yemek ve­rilmelidir.

3.                   1-2 yaş arası ve okul öncesi çağındaki çocukların çok uzun sürelerle oturmaları beklenemez. Masada geçirdikle­ri zaman ana yemekler için 10-20 dakika ve ara öğünler için 5-15 dakika arasında olmalıdır.

4.                   Saat 10:00 ila 10:30 ve öğleden sonra 15:30-16:00 arasın­da, çocuklara besleyici ara öğünler verilmelidir.

5.                   Uyku saatleri dışında, çocuklara her iki-üç saatte bir yiye­cek bir şeyler verilmelidir.

6.                   Küçük bebeklerin iki saatten daha kısa sürelerle beslen­meye ihtiyaçları olabilir.

 

Aile Stili Yemekler. Hareketli ebeveynlik yaşamla­rımız evde aile yemeklerine ayrılan zamanı koru­mayı gittikçe zorlaştırdığından dolayı; çocukların her gün arkadaşları ve ideal olarak da bakıcılarıyla birlikte yemek yiyebilme şansı, kreşlerde yemek ve­rilmesinin avantajlı bir özelliğidir. Kreş eğitmenleri; çocuklarla birlikte aynı yemeği yediklerinde, yemek masası görgüsünü öğrettiklerinde ve yeni gıdaları denemeleri hakkında pozitif bir biçimde konuştuklarında, iyi bir el yıkama yaptıklarında, mükemmel bir rol model olabilirler.

Kreş Kontrol Listesi

Bazı kreşlerin, çalıştıkları yemek şirketleri tarafından ha­zırlanan yemek menüleri vardır. Bazı kreşler ise yemekle­ri kendileri sağlar ya da ailelerin kendi yiyeceklerini ha­zırlayıp göndermelerini isterler. Bazılarının bol miktarda ev yemekleri hazırlayan özel aşçıları vardır. Tabii tüm bu seçeneklerin kendilerine göre artıları ve eksileri vardır. Kreşteki programda neler olup bittiğini hem sorarak hem de gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Kesinlikle kreş seçe­neklerinizi gözden geçirmenize yardımcı olmak üzere ta­sarlanmış yararlı kontrol listelerini bulabilecek olsanız da, bu önemli konuda bunların çoğu ancak bir ya da iki soru içermektedir. Bir kreşin beslenme programının; sını­fın boyutu, öğrenci-öğretmen oranı, güvenliği ve eğitim programı kadar önemli olduğunu bildiğimizden dolayı daha faydalı ve kaliteli bir bakımı iyice araştırabilmeniz için bazı gerekli ek unsurları aşağıda sunuyoruz.

En Azından lisanslı kreşlere sahip olmayan bazı yerlerin dışındaki illerin tamamında, kreşlerde verilen ana ve ara öğünlerde minimum günlük standartların karşılanmasını istenmektedir. Bölgeniz­deki çocuk kreşi lisansı veren daireyle görüşerek ya da web sitesini kontrol ederek ilinizde ki kreş lisansı için gerekenleri öğrenebilirsiniz. Bu web sitesi, lisans veren daireleri ve her bir il için kreşlerdeki düzenlemeleri yayınlamaktadırlar. Ve siz neler istendiğini bir kez öğrendiği­nizde, bölgenizdeki kreş programlarının en azından bu gerek­sinimleri karşılayıp karşılayamadığını anlayabilirsiniz.

 

Not: Türkiye’de kreşler, il sosyal hizmet müdürlüklerine bağlı.

 

Sizin Elinizde mi? Yiyecek verilmesinin zorunlu ol­madığı kreşlerde, aileler yiyecekleri genelde ken­dileri hazırlarlar. Bu durumun zaman ve uygunluk sorununa yol açan ek bir sorumluluk yüklediğini ve çocukların kendileri için iyi olmayacak kadar çok işlenmiş ve hazır gıdalarla beslenmesiyle sonuçlan­dığını fark ettik. Öte yandan eğer kreşte verilen ye­mekler besleyici değerlere sahip değilse ve yiyecek­lerde çeşitliliğe veya dengeye yeteri kadar önem ve­rilmiyorsa, o zaman seçeneğiniz varsa kontrolü ele almayı isteyebilirsiniz.

 

Ne Yiyorlar? Eğer kreş menüsü sağlıksız yiyecek ve içeceklerle doluysa, yemek saatlerinin düzenli olma­sı, akran baskısı ve önüne konulan yemeklerin ye­nilmesini öğrenmek gibi potansiyel yararların hepsi kaybedilmiş demektir. Eğer çocuğunuzun gittiği kreşte yemek veriliyorsa, mutlaka menüyü görmek isteyin. Sadece ana ve ara öğünlerinin zamanında ve­rilip verilmediğini sormakla kalmayıp, aynı zamanda menüdeki yiyeceklerin gerçekten verilip verilmedi­ğinden ve menünün sizin beslenme ajandanıza uyup uymadığından da emin olmak isteyeceksiniz.

 

Her Şey Kabul Ediliyor mu? Herkese eşit dağıtmak deyimi, söz konusu kreşteki yemekler olduğunda her zaman güzel bir felsefe olmayabilir. Özellikle de diğer ailelerin gönderdikleri yiyecekler; boğulma teh­likesi, alerji ya da sizin umduğunuzdan daha az be­sinsel değerler içermesi açılarından dikkatlice göz­den geçirilmiyorsa. Bu nedenle ara ve ana öğünler ya da özel günler nedeniyle dışarıdan getirilen yiye­cekler için koyulan kuralların olup olmadığım sor­mak güzel bir fikirdir.

 

Miktarı Uygun mu? Acaba çocuklara yetecek kadar mı yoksa çok fazla mı yemek veriliyor? Aç oldukla­rında biraz daha fazla yemek isteyebiliyorlar mı? Genellikle lisans standartlarında kreşlerde verilen yiyecek ve içeceklerin, hangi yaş grubuna ne kadar verilmesi gerektiği tanımlanmıştır. Sadece yemekle­rin yeterli miktarda verilip verilmediğine değil; da­ha az istedikleri yiyeceklerden hiç almazken, hoş­landıktan yiyeceklerden 4. ya da 5. kez almalarını düzene sokmak için herhangi bir kısıtlama olup ol­madığını da kontrol etmek gerekir.

 

Yerfıstığı İçermeyen Yiyecekler

Bazı kreşler, olası yerfıstı­ğı temasını belirgin ölçüde kısıtlamak için “yer fıstıksız politi­ka” uygulamaktadırlar. Özellikle tatil ve doğum günü ziyafet­lerinde büyük sorunlar çıkabilir: Her ne kadar şekerli kurabi­yeler ve çörekler genelde yerfıstığı içermeseler de, eğer etiket­lerini dikkatlice okursanız bu ürünlerin yerfıstığı içeren ürün­lerin hazırlandığı fırınlarda ya da fabrikalarda yapıldıklarını anlayacaksınız.

 

Tetikte misiniz? Eğer çocuğunuzun her hangi bir yiyeceğe karşı alerjisi varsa, kreşte çocuğunuzla ilgi­lenen kişinin diyet kısıtlamasına yeterli şekilde uyup uymadığını saptayın ve çocuğunuzun bu sa­kıncalı gıdaları yanlışlıkla yememesinden emin olmak için ne tür önlemler alındığını tartışın.

 

 

Yanında Meyve Suyu İster misiniz? Kreşlerde içecek seçiminde meyve suları uzun süredir rağbet gör­mektedir. Ana yemeklerin yanında süt, ara öğünlerde de suyun verilmesi içeceklerin mükemmel bir karışımı olduğundan dolayı gerçek anlamda her­hangi bir gereği olmamasına karşın, meyve suları kreşlerde sıkça verilmektedir. Meyve sularının bu kadar yaygın olması kısmen de olsa her yemeğe otu­ruşta 2 besin grubunun yer almasının -kreşlerdeki çocukların besleyici yiyecekler yemesinden emin olmak amacıyla koyulan zorunlu bir düzenleme- li­sanslar için zorunlu olmasından kaynaklanmakta­dır. Her ne kadar meyve suları gerçek meyvelerin besinsel değerini tam olarak karşılamasa da, bu zo­runluluğu karşılamak için yine de çocukların bardaklarına sık sık konulmaktadır

Meyve Suyunu Mazur Göstermek

Eğer kreş hizmeti veren kuruluş meyve suyu veriyorsa, şu konulara dikkat edin:

•                     % 100 meyve suyu olmalı.

•                     Menüdeki meyvelerin yerini tamamen almamalı.

•                     6 ay-6 yaş arası çocukların meyve suyu tüketimlerinin gün­de 180 mililitreyi geçmemesi gerekmektedir.

•                     Meyve suyu serbest olmamalıdır. Çocukların gün boyu yudumlamasına izin verilmemelidir.

 

 

 Hijyen Nasıl? Her ne kadar kreşte çocukların mik­roplara maruz kalmaması söz konusu olmasa da, kreşte gezinirken kuruluşun temizlik alışkanlıklarının   (sizinkinden iyi olmasa bile) evinizde uyguladı­ğınız gibi olup olmadığını kontrol edin. Yiyeceklerin nerede hazırlandığına ve yendiğine göz atmayı unutmayın. Mutfak, tabaklar ve masalar temiz mi? Yiyeceklerle uğraşma konusunda işinin ehli kim­seler var mı? Aşçı, servis yapanlar ve çocuklar; ön­lerinde konulan yemeğe dokunmadan önce ellerini düzenli olarak yıkıyorlar mı?

Bakıcınızla Arkadaş Olun

Eğer kreşin düzeninden memnunsanız; ancak beslen­meye yaklaşımda biraz eksiklik olduğunu düşünüyor­sanız, unutmayın ki çocukları beslemek ve onlara sağ­lıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak devam eden bir süreçtir. Bu bilgiyi çocuğunuzun bakımını üstlenen­lerle konuşmak için bir fırsat olarak görün, durumun böyle olmasına olan katkılarını ve ne gibi gelişmeler gör­mek istediğinizi konuşun.

  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
Güvenli İnstagram Takipçi Arttırma ! Güvenli İnstagram Takipçi Arttırma ! İnstagram yaklaşık 500 milyon kullanıcısı ile dünya çapında kullanılan sosyal pa..
Özel İnstagram Takipçi Arttırma ! Özel İnstagram Takipçi Arttırma ! Son yıllarda birçok kişi sosyal hesaplarını kullanarak daha fazla kişiye ulaşara..
İnstagram Ağında Takipçilerinizi Arttırın! İnstagram Ağında Takipçilerinizi Arttırın! İnstagram takipçi hilesi ürün veya hizmetlerinizin tanıtılmasında aktif olarak r..
  Kocaeli HABERLERİ
İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri Bu yazımızın kosunu siz değerli bayanları yakından ilgilendirecek İğne oyası mas..
2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 kısa saç modelleri; Yaz mevsiminde, Sezonun trendi, asimetrik kesimli saçla..
Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Bütün bekar erkek ve kızların rüyalarını süsleyen hayellerini kurdukları hayırlı..
CENNETTEN BİR KÖŞE MAŞUKİYE - ( 3 ) CENNETTEN BİR KÖŞE MAŞUKİYE - ( 3 ) Ticaret, sanayi, kültür ve turizm şehri Kocaeli’nin ünlü kayak merkezine ev sahi..
  Siyaset HABERLERİ
ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? Referandum nedir; referandum, halkın siyasi iktidarlarının belirlediği veya deği..
En İyi 10 Bireysel Protesto En İyi 10 Bireysel Protesto Kimliği ve yüzü bilinmeyen bu adam Çin Ordusu'nun tanklarına tek başına direnmiş..
@fuatavni  Fuat avni kimdir ? fuat avni  yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) @fuatavni Fuat avni kimdir ? fuat avni yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) Kaynak Holding olayını duyuran Fuat Avni'nin kimliği ortaya çıktı mı? Fuat Avni ..
Aids Hakkında! Aids Hakkında! Kötü ününü oldukça hak eden henüz tedavisi bulunamamış ölümcül hastalıklardan bi..
  Spor HABERLERİ
Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Vulnerabilities Rewards Program (VRP) adlı programda ise Google ürünlerinde açık..
En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri Marka aslında bir İtalyan markası olmasına rağmen Türkiye'deki satılan ürünlerin..
Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Gözünüze çok basit bir tavsiyeymiş gibi görünse bile, olasılıkları hesaplayamad..
En İyi 6 İçki Oyunu En İyi 6 İçki Oyunu Bunda oyuncuların önlerinde birer küçük bardak ve ortaya büyük bir bardak konul..
  Etkinlikler HABERLERİ
Yozgat Gezilecek Turistik Yerler Yozgat Gezilecek Turistik Yerler Yozgat, İç Anadolu’nun merkezinde bulunan bir ildir. Anadolu’nun eski yerleşim m..
Yalova Gezilecek Turistik Yerler Yalova Gezilecek Turistik Yerler Yalova, Türkiye’nin Marmara bölgesinde yer alan illerinden birisidir. Marmara De..
Van Gezilecek Turistik Yerler Van Gezilecek Turistik Yerler Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde olan bir ili olan Van nüfus bakımın bölgenin..
Uşak Gezilecek Turistik Yerler Uşak Gezilecek Turistik Yerler Uşak Ege Bölgesinin İç Ege Bölgesinde yer alır. Türkiye'nin diğer tüm şehirlerin..
  Sosyal HABERLERİ
Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşanan en kötü ve en can sıkıcı olayla..
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
  Eğitim HABERLERİ
Sınav İçin Yarış Atı Gibi Yarışan Öğrenciler! Sınav İçin Yarış Atı Gibi Yarışan Öğrenciler! Benim çocuğum teog sınavında 400 puan aldı. Hadi ya benim ki 380 puan aldı. Dur..
Oğlum Neden Ders Çalışmıyor Sebebi Ne? Oğlum Neden Ders Çalışmıyor Sebebi Ne? Oğlum neden ders çalışmıyor? Bu soruyu soran binlerce milyonlarca anne ve babaya..
Eğitimde Sınıf Tekrarı Gerekli midir? Eğitimde Sınıf Tekrarı Gerekli midir? Eğitim sistemimizde büyük çatlaklar var. Bunun en temel nedenlerinden birisi sis..
Biz Neden Başarılı Değiliz? Biz Neden Başarılı Değiliz? Biz neden başarılı değiliz? Bir eğitimci baba olarak bu sorunun cevabını siz değ..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
LG G6 İncelemesi Hakkında! LG G6 İncelemesi Hakkında! LG'nin bu yıl ki tepe modeli olacak olan LG G6 modeliyle ilgili birçok sızıntı m..
ÇİKOLATA KAPLI KURABİYE TARİFİ ÇİKOLATA KAPLI KURABİYE TARİFİ Pastahanelerde görmeye alıştığımız o eşsiz kurabiyler artık evimizde! Çok fazla ..
ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ Sultan Çökertme olarak da bilinen kebap cinsimiz, oldukça lezzetli ve doyurucu b..
ELMALI KURABİYE TARİFİ ELMALI KURABİYE TARİFİ Hepimizin çocukluğundan bu yana aklında kalan nadir tatlardan biri elmalı kurabi..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 24 7 3 75 33 75 +42
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 78 36 72 +42
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 62 34 72 +28
4 Beşiktaş 34 21 5 8 69 30 71 +39
5 Trabzonspor 34 15 9 10 63 51 55 +12
6 Göztepe 34 13 11 10 49 50 49 -1
7 Sivasspor 34 14 13 7 45 53 49 -8
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 57 58 46 -1
9 Kayserispor 34 12 14 8 44 55 44 -11
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 38 45 43 -7
11 Akhisarspor 34 11 14 9 44 53 42 -9
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 55 59 40 -4
13 Bursaspor 34 11 17 6 43 48 39 -5
14 Antalyaspor 34 10 16 8 40 59 38 -19
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 38 42 36 -4
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 49 60 33 -11
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 37 54 33 -17
18 Karabükspor 34 3 28 3 20 86 12 -66
Takım O G M B A Y P AV
1 Çaykur Rizespor 34 20 5 9 68 38 69 +30
2 MKE Ankaragücü 34 18 7 9 55 34 63 +21
3 Boluspor 34 18 10 6 53 30 60 +23
4 Ümraniyespor 34 17 9 8 49 35 59 +14
5 BB Erzurumspor 34 14 9 11 56 44 53 +12
6 Gazişehir Gaziantep FK 34 15 11 8 57 38 53 +19
7 Altınordu 34 15 11 8 55 45 53 +10
8 Balıkesirspor Baltok 34 16 11 7 56 46 52 +10
9 İstanbulspor 34 14 12 8 45 39 50 +6
10 Elazığspor 34 13 12 9 53 44 48 +9
11 Giresunspor 34 13 13 8 50 44 47 +6
12 Adanaspor 34 12 15 7 41 56 43 -15
13 Eskişehirspor 34 12 14 8 63 56 41 +7
14 Adana Demirspor 34 11 15 8 44 47 41 -3
15 Denizlispor 34 10 16 8 43 47 38 -4
16 Samsunspor 34 7 12 15 32 46 36 -14
17 Manisaspor 34 7 24 3 31 80 15 -49
18 Gaziantepspor 34 2 28 4 18 100 1 -82
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 34 23 4 7 63 15 76 +48
2 Menemen Belediyespor 34 22 4 8 68 26 74 +42
3 Afjet Afyonspor 34 21 6 7 62 31 70 +31
4 Sivas Belediyespor 34 19 5 10 57 29 67 +28
5 Keçiörengücü 34 19 8 7 77 41 64 +36
6 Sancaktepe Belediyespor 34 16 7 11 58 32 59 +26
7 İnegölspor 34 17 9 8 53 41 59 +12
8 Sarıyer 34 13 16 5 44 45 44 -1
9 Tokatspor 34 11 13 10 37 45 43 -8
10 Etimesgut Belediyespor 34 11 14 9 44 47 42 -3
11 Kastamonuspor 1966 34 12 18 4 46 49 40 -3
12 Eyüpspor 34 11 17 6 52 62 39 -10
13 Tuzlaspor 34 10 16 8 42 51 38 -9
14 Bodrumspor 34 10 16 8 39 53 38 -14
15 Amed Sportif 34 10 14 10 37 41 37 -4
16 Bucaspor 34 10 15 9 51 60 36 -9
17 Kocaeli Birlikspor 34 4 26 4 30 78 13 -48
18 Mersin İdmanyurdu 34 1 32 1 19 133 17 -114
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 34 23 5 6 60 27 75 +33
2 Bayburt Grup Özel İdare 34 17 6 11 51 33 62 +18
3 Kemerspor 2003 34 15 7 12 62 44 57 +18
4 Bayrampaşa 34 16 9 9 43 34 57 +9
5 Düzcespor 34 14 7 13 41 34 55 +7
6 Ofspor 34 16 11 7 41 27 55 +14
7 Halide Edip Adıvar SK 34 13 9 12 45 33 51 +12
8 Erbaaspor 34 13 12 9 46 41 48 +5
9 Batman Petrolspor 34 12 10 12 43 36 48 +7
10 Yeni Altındağ Bld. 34 11 14 9 42 44 42 -2
11 Çatalcaspor 34 10 13 11 33 37 41 -4
12 Kozan Belediyespor 34 11 17 6 42 52 39 -10
13 Yomraspor 34 9 15 10 23 42 37 -19
14 Erzin Belediyespor 34 10 18 6 35 53 36 -18
15 Bergama Belediyespor 34 8 16 10 35 54 34 -19
16 12 Bingölspor 34 7 14 13 28 42 34 -14
17 Orhangazi Belediyespor 34 6 15 13 34 52 31 -18
18 Çanakkale Dardanel SK 34 5 18 11 35 54 26 -19
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
19.10.2018 20:30 Galatasaray 1 - 1 Bursaspor
20.10.2018 16:00 İstanbul Başakşehir 1 - 0 Kayserispor
20.10.2018 13:30 Kasımpaşa 5 - 0 Teleset M. Akhisarspor
20.10.2018 19:00 Demir Grup Sivasspor 0 - 0 Fenerbahçe
21.10.2018 16:00 Ankaragücü 1 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
21.10.2018 13:30 Ç.Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
21.10.2018 16:00 Aytemiz Alanyaspor 0 - 1 Antalyaspor
21.10.2018 19:00 Göztepe 2 - 0 Beşiktaş
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 21:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 21:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 19:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 19:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 21:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 19:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 21:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 16:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 16:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 16:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 16:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 16:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 15:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 19:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 16:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 16:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 15:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 16:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 15:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 16:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 16:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 15:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 16:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 16:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 15:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
resmi ilanlar
Yukarı