HABER AKIŞI

Kreşlerin Yararları Nelerdir?

 Tarih: 03-02-2018 16:22:06
Kreşlerde çocuklara yemek yedirmenin zorlukları, evdeki zorluklardan çok da farklı değildir. Ancak ideal koşullarda kreşlerin; sağlıklı beslenmenin temellerini destekleyen, oldukça yararlı özellikleri bulunmaktadır.

Kreşlerde çocuklara yemek yedirmenin zorlukları, evdeki zorluklardan çok da farklı değildir. Ancak ideal koşullarda kreşlerin; sağlıklı beslenmenin temellerini destekleyen, oldukça yararlı özellikleri bulunmaktadır.

 

Kreşler; aileleri işe veya okula gittiklerinde ve çocuklarla bir­likteyken yapmaları uygun olmayan şeylerle ilgilenmeleri ge­rektiğinde, çocukların gidebildiği bir yerdir. Neden ne olursa olsun, bir çocuk kreşte ne kadar çok vakit geçirirse, beslenme alışkanlıkları orada bulunduğu sırada yediği, içtiği şeylerden o derece çok etkilenmektedir. Son yapılan çalışmalarda elde edilen bulgulara göre; ülkemizdeki 5 yaşın altındaki yaklaşık 4 milyon çocuk, haftanın bir bölümünü anne babaları dışın­da birinin bakımı altındadır ve anneleri çalışan çocuklar, haf­tada ortalama 36 saatlerini kreşte geçirmektedirler.

 

Akran Baskısı. Çocuklara düzenli bir şekilde, yararlı ve kolayca uygulanabilecek pozitif akran baskısını; yaşıtlarıyla aynı yemeklerin sunulduğu ve deneme­leri için cesaretlendirildikleri (zorla değil) kreş prog­ramlarından başkası sağlayamaz. Yemek seçen bir çocuğu yeni bir yemeği denemesi için, akranlarının oturup yemeğe başladığını görmesinden başka hiç­bir şey ikna edemez. Ne aileden birinin isteği, ne zorlama ne de başka herhangi başka bir şey.

Gördüğün Şey Alacağın Şeydir. Burada anahtar, baş­ka seçeneğin olmamasıdır. Evde aileler genelde da­yanamayıp kısa sürede hazırlanan yiyeceklerin bü­yüsüne kapılırlar ve çabucak alternatif yiyecekler teklif ederler. Bu durum çocuk bakımı açısından çok az kabul gören bir yöntemdir. Çocuklar tartı­şamayacaklarım anladıklarında ya önlerine konan yemekleri yerler ya da aç kalırlar. Yeni yiyecekleri deneme konusunda daha istekli olurlar, açlık oran­larına göre yemek yerler ve şikâyet etmeyi bırakır­lar.

 

Aşina Olmak Hoşnutluğu Arttırır. Biz de dahil ol­mak üzere ebeveynlerin; özellikle de uzunca bir günün sonunda yemek masasındayken, reddetme­nin üstesinden genelde çok iyi gelemediklerini fark ettik. Çocuklar bir şeyi yemeği istemediklerinde; yeni bir yiyeceği kabul edebilmeleri için 10-15 kez tattırılması gerekebileceğini kendimize hatırlat­mak yerine, 1-2 defa reddedişini hemen son kararı olarak kabul etmek işinize gelebilir ya da en azın­dan bu şekilde hayatınızdan memnun olabilirsiniz. Kreşlerde düzenli olarak hazırlanan menülerde sü­rekli aynı yiyeceklerin tekrarlayan şekilde yer alma­sı, ilk etaptaki tepkileri ne olursa olsun çocukların birçok farklı çeşitte yiyeceklerle tanışmasını sağlar, ilk başlarda çökelek peynirinden ya da kuru fasulyeden hiç hoşlanmasalar da sorun değildir. Daha fazla aşi­na olabilmek için bir sürü başka fırsatları olacaktır.

 

Zaman Çizelgesi Yapmak. Beslenme konusunda sağ­lıklı bir yaklaşım yerleştirmek için altın anahtar, ye­mek zamanı rutinlerindeki tutarlılıktır. Kreşlerde yemekler ve ara öğünlerin düzenli saatlerde veril­mesi devlet tarafından resmi olarak düzenlen­miştir. Belirli ana ve ara öğün zamanlarının olması­nın bir diğer avantajı da, çocukların gün boyu sü­rekli yemelerinin ve içmelerinin önlenmesidir.

 

Zamanlama Hakkında

Aşağıdakiler; kreşteki çocuklar için günlük ana ve ara öğünle­rin önerilen zamanlaması hakkında hazırlanmış uygun kıla­vuzlardır:

1.                   Kreşte sekiz saat veya daha az kalan çocuklara; kaldıkları süre içinde, en az bir ana-iki ara öğün ya da iki ana-bir ara öğün yemek verilmelidir.

2.                   Eğer çocuklar sekiz saatten daha fazla kreşte kalıyorlarsa, iki ana-iki ara öğün ya da bir ana-üç ara öğün yemek ve­rilmelidir.

3.                   1-2 yaş arası ve okul öncesi çağındaki çocukların çok uzun sürelerle oturmaları beklenemez. Masada geçirdikle­ri zaman ana yemekler için 10-20 dakika ve ara öğünler için 5-15 dakika arasında olmalıdır.

4.                   Saat 10:00 ila 10:30 ve öğleden sonra 15:30-16:00 arasın­da, çocuklara besleyici ara öğünler verilmelidir.

5.                   Uyku saatleri dışında, çocuklara her iki-üç saatte bir yiye­cek bir şeyler verilmelidir.

6.                   Küçük bebeklerin iki saatten daha kısa sürelerle beslen­meye ihtiyaçları olabilir.

 

Aile Stili Yemekler. Hareketli ebeveynlik yaşamla­rımız evde aile yemeklerine ayrılan zamanı koru­mayı gittikçe zorlaştırdığından dolayı; çocukların her gün arkadaşları ve ideal olarak da bakıcılarıyla birlikte yemek yiyebilme şansı, kreşlerde yemek ve­rilmesinin avantajlı bir özelliğidir. Kreş eğitmenleri; çocuklarla birlikte aynı yemeği yediklerinde, yemek masası görgüsünü öğrettiklerinde ve yeni gıdaları denemeleri hakkında pozitif bir biçimde konuştuklarında, iyi bir el yıkama yaptıklarında, mükemmel bir rol model olabilirler.

Kreş Kontrol Listesi

Bazı kreşlerin, çalıştıkları yemek şirketleri tarafından ha­zırlanan yemek menüleri vardır. Bazı kreşler ise yemekle­ri kendileri sağlar ya da ailelerin kendi yiyeceklerini ha­zırlayıp göndermelerini isterler. Bazılarının bol miktarda ev yemekleri hazırlayan özel aşçıları vardır. Tabii tüm bu seçeneklerin kendilerine göre artıları ve eksileri vardır. Kreşteki programda neler olup bittiğini hem sorarak hem de gözlemleyerek anlayabilirsiniz. Kesinlikle kreş seçe­neklerinizi gözden geçirmenize yardımcı olmak üzere ta­sarlanmış yararlı kontrol listelerini bulabilecek olsanız da, bu önemli konuda bunların çoğu ancak bir ya da iki soru içermektedir. Bir kreşin beslenme programının; sını­fın boyutu, öğrenci-öğretmen oranı, güvenliği ve eğitim programı kadar önemli olduğunu bildiğimizden dolayı daha faydalı ve kaliteli bir bakımı iyice araştırabilmeniz için bazı gerekli ek unsurları aşağıda sunuyoruz.

En Azından lisanslı kreşlere sahip olmayan bazı yerlerin dışındaki illerin tamamında, kreşlerde verilen ana ve ara öğünlerde minimum günlük standartların karşılanmasını istenmektedir. Bölgeniz­deki çocuk kreşi lisansı veren daireyle görüşerek ya da web sitesini kontrol ederek ilinizde ki kreş lisansı için gerekenleri öğrenebilirsiniz. Bu web sitesi, lisans veren daireleri ve her bir il için kreşlerdeki düzenlemeleri yayınlamaktadırlar. Ve siz neler istendiğini bir kez öğrendiği­nizde, bölgenizdeki kreş programlarının en azından bu gerek­sinimleri karşılayıp karşılayamadığını anlayabilirsiniz.

 

Not: Türkiye’de kreşler, il sosyal hizmet müdürlüklerine bağlı.

 

Sizin Elinizde mi? Yiyecek verilmesinin zorunlu ol­madığı kreşlerde, aileler yiyecekleri genelde ken­dileri hazırlarlar. Bu durumun zaman ve uygunluk sorununa yol açan ek bir sorumluluk yüklediğini ve çocukların kendileri için iyi olmayacak kadar çok işlenmiş ve hazır gıdalarla beslenmesiyle sonuçlan­dığını fark ettik. Öte yandan eğer kreşte verilen ye­mekler besleyici değerlere sahip değilse ve yiyecek­lerde çeşitliliğe veya dengeye yeteri kadar önem ve­rilmiyorsa, o zaman seçeneğiniz varsa kontrolü ele almayı isteyebilirsiniz.

 

Ne Yiyorlar? Eğer kreş menüsü sağlıksız yiyecek ve içeceklerle doluysa, yemek saatlerinin düzenli olma­sı, akran baskısı ve önüne konulan yemeklerin ye­nilmesini öğrenmek gibi potansiyel yararların hepsi kaybedilmiş demektir. Eğer çocuğunuzun gittiği kreşte yemek veriliyorsa, mutlaka menüyü görmek isteyin. Sadece ana ve ara öğünlerinin zamanında ve­rilip verilmediğini sormakla kalmayıp, aynı zamanda menüdeki yiyeceklerin gerçekten verilip verilmedi­ğinden ve menünün sizin beslenme ajandanıza uyup uymadığından da emin olmak isteyeceksiniz.

 

Her Şey Kabul Ediliyor mu? Herkese eşit dağıtmak deyimi, söz konusu kreşteki yemekler olduğunda her zaman güzel bir felsefe olmayabilir. Özellikle de diğer ailelerin gönderdikleri yiyecekler; boğulma teh­likesi, alerji ya da sizin umduğunuzdan daha az be­sinsel değerler içermesi açılarından dikkatlice göz­den geçirilmiyorsa. Bu nedenle ara ve ana öğünler ya da özel günler nedeniyle dışarıdan getirilen yiye­cekler için koyulan kuralların olup olmadığım sor­mak güzel bir fikirdir.

 

Miktarı Uygun mu? Acaba çocuklara yetecek kadar mı yoksa çok fazla mı yemek veriliyor? Aç oldukla­rında biraz daha fazla yemek isteyebiliyorlar mı? Genellikle lisans standartlarında kreşlerde verilen yiyecek ve içeceklerin, hangi yaş grubuna ne kadar verilmesi gerektiği tanımlanmıştır. Sadece yemekle­rin yeterli miktarda verilip verilmediğine değil; da­ha az istedikleri yiyeceklerden hiç almazken, hoş­landıktan yiyeceklerden 4. ya da 5. kez almalarını düzene sokmak için herhangi bir kısıtlama olup ol­madığını da kontrol etmek gerekir.

 

Yerfıstığı İçermeyen Yiyecekler

Bazı kreşler, olası yerfıstı­ğı temasını belirgin ölçüde kısıtlamak için “yer fıstıksız politi­ka” uygulamaktadırlar. Özellikle tatil ve doğum günü ziyafet­lerinde büyük sorunlar çıkabilir: Her ne kadar şekerli kurabi­yeler ve çörekler genelde yerfıstığı içermeseler de, eğer etiket­lerini dikkatlice okursanız bu ürünlerin yerfıstığı içeren ürün­lerin hazırlandığı fırınlarda ya da fabrikalarda yapıldıklarını anlayacaksınız.

 

Tetikte misiniz? Eğer çocuğunuzun her hangi bir yiyeceğe karşı alerjisi varsa, kreşte çocuğunuzla ilgi­lenen kişinin diyet kısıtlamasına yeterli şekilde uyup uymadığını saptayın ve çocuğunuzun bu sa­kıncalı gıdaları yanlışlıkla yememesinden emin olmak için ne tür önlemler alındığını tartışın.

 

 

Yanında Meyve Suyu İster misiniz? Kreşlerde içecek seçiminde meyve suları uzun süredir rağbet gör­mektedir. Ana yemeklerin yanında süt, ara öğünlerde de suyun verilmesi içeceklerin mükemmel bir karışımı olduğundan dolayı gerçek anlamda her­hangi bir gereği olmamasına karşın, meyve suları kreşlerde sıkça verilmektedir. Meyve sularının bu kadar yaygın olması kısmen de olsa her yemeğe otu­ruşta 2 besin grubunun yer almasının -kreşlerdeki çocukların besleyici yiyecekler yemesinden emin olmak amacıyla koyulan zorunlu bir düzenleme- li­sanslar için zorunlu olmasından kaynaklanmakta­dır. Her ne kadar meyve suları gerçek meyvelerin besinsel değerini tam olarak karşılamasa da, bu zo­runluluğu karşılamak için yine de çocukların bardaklarına sık sık konulmaktadır

Meyve Suyunu Mazur Göstermek

Eğer kreş hizmeti veren kuruluş meyve suyu veriyorsa, şu konulara dikkat edin:

•                     % 100 meyve suyu olmalı.

•                     Menüdeki meyvelerin yerini tamamen almamalı.

•                     6 ay-6 yaş arası çocukların meyve suyu tüketimlerinin gün­de 180 mililitreyi geçmemesi gerekmektedir.

•                     Meyve suyu serbest olmamalıdır. Çocukların gün boyu yudumlamasına izin verilmemelidir.

 

 

 Hijyen Nasıl? Her ne kadar kreşte çocukların mik­roplara maruz kalmaması söz konusu olmasa da, kreşte gezinirken kuruluşun temizlik alışkanlıklarının   (sizinkinden iyi olmasa bile) evinizde uyguladı­ğınız gibi olup olmadığını kontrol edin. Yiyeceklerin nerede hazırlandığına ve yendiğine göz atmayı unutmayın. Mutfak, tabaklar ve masalar temiz mi? Yiyeceklerle uğraşma konusunda işinin ehli kim­seler var mı? Aşçı, servis yapanlar ve çocuklar; ön­lerinde konulan yemeğe dokunmadan önce ellerini düzenli olarak yıkıyorlar mı?

Bakıcınızla Arkadaş Olun

Eğer kreşin düzeninden memnunsanız; ancak beslen­meye yaklaşımda biraz eksiklik olduğunu düşünüyor­sanız, unutmayın ki çocukları beslemek ve onlara sağ­lıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak devam eden bir süreçtir. Bu bilgiyi çocuğunuzun bakımını üstlenen­lerle konuşmak için bir fırsat olarak görün, durumun böyle olmasına olan katkılarını ve ne gibi gelişmeler gör­mek istediğinizi konuşun.

  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
DÜNYA HARİKASI MISIR PİRAMİTLERİ HAKKINDA! DÜNYA HARİKASI MISIR PİRAMİTLERİ HAKKINDA! Dünyanın 7 harikasından biri olan mısır Giza piramitleri halen insanları hayrete..
 İTFAİYE NEDİR NE İŞ YAPAR GÖREVLERİ NELERDİR İTFAİYE NEDİR NE İŞ YAPAR GÖREVLERİ NELERDİR İnsan hayatının acı bir gerçeği olan yangın konusu, çok sık yaşanmamakla beraber..
EN ANLAMLI ÇİÇEKLER ARASINDA LALE'NİN YERİ EN ANLAMLI ÇİÇEKLER ARASINDA LALE'NİN YERİ Zambak ailesi çiçeği olan ve bilimsel olarak tulipa adını almış olan lale, bizim..
AVİZELER HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ  ( Salon İçin Avize Seçiminde Püf-Noktalar ) AVİZELER HAKKINDA NE BİLİYORSUNUZ ( Salon İçin Avize Seçiminde Püf-Noktalar ) Aydınlatmanın olduğu kadar güzelliğin ve ihtişamın da simgesi olmuş olan avizele..
  Kocaeli HABERLERİ
Ucuz Tatil İçin Püf Noktalar ! Ucuz Tatil İçin Püf Noktalar ! İnsan ne kadar kazanırsa kazansın bütçesi kısıtlıdır. Ama yapılacak küçük bir ar..
İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri Bu yazımızın kosunu siz değerli bayanları yakından ilgilendirecek İğne oyası mas..
2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 kısa saç modelleri; Yaz mevsiminde, Sezonun trendi, asimetrik kesimli saçla..
Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Bütün bekar erkek ve kızların rüyalarını süsleyen hayellerini kurdukları hayırlı..
  Siyaset HABERLERİ
ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? Referandum nedir; referandum, halkın siyasi iktidarlarının belirlediği veya deği..
En İyi 10 Bireysel Protesto En İyi 10 Bireysel Protesto Kimliği ve yüzü bilinmeyen bu adam Çin Ordusu'nun tanklarına tek başına direnmiş..
@fuatavni  Fuat avni kimdir ? fuat avni  yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) @fuatavni Fuat avni kimdir ? fuat avni yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) Kaynak Holding olayını duyuran Fuat Avni'nin kimliği ortaya çıktı mı? Fuat Avni ..
Aids Hakkında! Aids Hakkında! Kötü ününü oldukça hak eden henüz tedavisi bulunamamış ölümcül hastalıklardan bi..
  Spor HABERLERİ
Türkiye de Sporcu Olmak ! Türkiye de Sporcu Olmak ! Evet sevgili okuyucular. Bugün ülkemizin dinmek bilmeyen sıkıntısından birini si..
Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Vulnerabilities Rewards Program (VRP) adlı programda ise Google ürünlerinde açık..
En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri Marka aslında bir İtalyan markası olmasına rağmen Türkiye'deki satılan ürünlerin..
Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Gözünüze çok basit bir tavsiyeymiş gibi görünse bile, olasılıkları hesaplayamad..
  Etkinlikler HABERLERİ
Yaz Tatilinde Neler Yapılmalı? Yaz Tatilinde Neler Yapılmalı? Bütün bir yılın stresini atmak ve hem bedensel hem de ruhsal anlamda yenilenmek ..
Brezilya'da Eğlence Hayatı: Rio de Janeiro karnavalı Brezilya'da Eğlence Hayatı: Rio de Janeiro karnavalı Sambanın eklem ritmlerini hissetmek, kahvenin inanılmaz kokusunu duymak ve hayat..
Şarap Denildiğinde Arjantin.. Şarap Denildiğinde Arjantin.. Avrupa Asya ve Afrika ülkeleri artık size cazip gelmiyor mu? O zaman Amerika kıt..
Yozgat Gezilecek Turistik Yerler Yozgat Gezilecek Turistik Yerler Yozgat, İç Anadolu’nun merkezinde bulunan bir ildir. Anadolu’nun eski yerleşim m..
  Sosyal HABERLERİ
Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşanan en kötü ve en can sıkıcı olayla..
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
  Eğitim HABERLERİ
Karne Kıskançlığının Sebebi Aileler! Karne Kıskançlığının Sebebi Aileler! Okul döneminde çok basit olarak adlandırılsa da ‘karne kıskançlığı’ çocuğun iler..
Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı Ulu Önder Atatürk’ün temel politikası, milli duygularımızı ve kültürümüzü kaybet..
DOĞUŞTAN YETENEKLİLER İÇİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ DOĞUŞTAN YETENEKLİLER İÇİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Eğitim konusunda insanların çok hassas olmaları ve hayatlarını kazanmak adına bi..
Ygs ve Lys Sistemi Hakkında ! Ygs ve Lys Sistemi Hakkında ! Lisans Yerleştirme Sınavlarında adaylar aldıkları puanlara göre tercih listeleri..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
Çökertme Kebabı Tarifi - Yapılışı Çökertme Kebabı Tarifi - Yapılışı Kızarmış patateslerimizin üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirelim. Son olarak da ka..
Düdüklü Tencerede Et Haşlama Yemeği Yapılışı - Tarifi Düdüklü Tencerede Et Haşlama Yemeği Yapılışı - Tarifi Bu aşamadan sonra kullanacağınız et, dana eti ise 50 dakika, koyun eti ise 30-40..
Salçalı Sosis Sote Nasıl Yapılır? Salçalı Sosis Sote Nasıl Yapılır? Sosisleri bir parmak enliliğinde yuvarlak yuvarlak doğrayın. Bir tencerede sıvı ..
Tavuk Büryan Tarifi - Yapılışı Tavuk Büryan Tarifi - Yapılışı Öncelikle tavuk bagetlerini üzerini örtecek kadar suda haşlıyoruz. Burada dikkat..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.01.2019 20:30 Teleset M. Akhisarspor - Beşiktaş
19.01.2019 19:00 Galatasaray - Ankaragücü
19.01.2019 13:30 Erzurum BB - Atiker Konyaspor
19.01.2019 16:00 Antalyaspor - Kayserispor
19.01.2019 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
20.01.2019 19:00 Trabzonspor - İstanbul Başakşehir
20.01.2019 16:00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 21:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 22:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 22:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 20:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 20:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 22:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 20:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 22:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 17:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 17:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 17:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 17:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 17:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 16:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 20:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 17:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 17:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 16:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 17:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 16:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 17:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 17:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 16:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 17:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 17:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 16:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
resmi ilanlar
Yukarı