HABER AKIŞI

Ygs ve Lys Sistemi Hakkında !

 Tarih: 03-01-2019 12:46:00  -   Güncelleme: 03-01-2019 12:49:53
Lisans Yerleştirme Sınavlarında adaylar aldıkları puanlara göre tercih listelerini dolduracak, bir yüksek öğretim programını seçecek ve yaşayacakları hayat biçimine karar verecekler.

Lisans Yerleştirme Sınavlarında adaylar aldıkları puanlara göre tercih listelerini dolduracak, bir yüksek öğretim programını seçecek ve yaşayacakları hayat biçimine karar verecekler.

 

Birçok insan, seçmiş olduğu mesleğin getireceği hayat biçimini bilmediği veya iyi incelemediği için başarısız, verimsiz ve mutsuz olmaktadır. İnsan yaşamının en önemli seçimlerinden biri “iş ve meslek” seçimidir. Bu nedenle, üniversiteye girişte tercih ettiğiniz yükseköğretim programlarının size uygun olanını seçebilmeniz için öncelikle, “ileride hangi mesleği yapmak istediğinizi” belirlemeniz gerekir. Ancak idealinizdeki mesleği belirlemiş olmanız da tek başına yeterli değildir. Burada önemli olan ilk şart, isteğinizin yetenekleriniz ve ilgi alanlarınızla ne kadar uyuştuğudur.

 

Meslekleri sadece “para kazandıranlar” diye değerlendirmek de uygun değildir. Bir başka insanın hayatını garanti eden, para kazandıran bir meslek; sizi hiç de mutlu etmeyebilir. Önemli olan hayatınızı sürdürecek kadar para kazanmak ve mutlu olduğunuz işi yapmaktır.

 

Belli bir fakülteye girdikten sonra dahi yaşanan başarısızlıklarda en önemli nedenlerden birisinin hatalı tercih olduğu saptanmıştır. Çoğunlukla ilgi ve beceriler dikkate alınmadan yapılan tercihler, istenmeyen meslek eğitimine sebep olmaktadırlar. Psikoloji ve sosyoloji alanında yapılan çalışmalar gösteriyor ki, seçimlerimiz, kişiliğimizin, toplumsal değer yargılarımızın, beklentilerimizin, ailemizin, yakın çevremizin karmaşık etkisi altında verilen kararlarla yapılıyor. Bu nedenlerle de yapılan seçimler çoğu zaman, istenmese de, yanlış kararların sonucu oluyor. Bu durum da hayal kırıklıklarına, zaman ve emek kaybına, ekonomik kayıplara yol açıyor. Hele de ilköğretim ve ortaöğretim döneminde öğrencilere yaptırılan alan seçimi, bölüm seçimi, üniversitede dal seçimi sonuçta da 'meslek seçimi' kararları bütün yaşamı etkileyen kararlar oluyor. Ne yazık ki ülkemizde 'meslek seçimi'nin %82 oranında mutsuzluğa yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun değişmesi gerektiği kesindir.

 

İyi meslek sahibi olmak maddi tatminin yanı sıra hayatımıza belli bir anlam kazandırır ve toplumsal anlamda da yarar sağlar. Böylelikle çevremizle ve yaşadığımız toplumla daha olumlu, paylaşıma açık ilişkiler içerisinde oluruz. Araştırmalar mesleğinden memnun olmayan insanların mutlu ve başarılı bir hayat sürdürebilme oranının düştüğünü gösteriyor. Çünkü bu kişiler, kendilerini hayata karşı güçlü hissedemezler ve dolayısıyla mutsuz olurlar. Bu sebeple meslek seçimi son derece önemli ve çok iyi düşünülmesi gereken bir konudur.

 

Adına “bilgi çağı” dediğimiz günümüz dünyasında çok şey değişti. Toplumların ekonomik ve endüstriyel anlamda gelişim tarihlerini inceleyen “endüstri sosyolojisi” ve “ekonomik sosyoloji” dallarındaki kaynaklara ve araştırmalara baktığımızda sanayi devriminin ardından çok çeşitli mesleklerin ortaya çıktığını ve standartların zamanla değiştiğini görüyoruz. Bu sebeple uzmanlar, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerden birinin, “geleceğe dair öngörüye sahip olmak olduğunu” önemle vurguluyorlar.

 

Ayrıca kişilerin ilgi duydukları meslek alanında başarılı olabilecek ruhi, biyolojik ve fiziki imkanlara sahip olmaları meslek seçiminde önemli olan bir husustur. Bunların olmadığı bir ortamda başarılı olmak imkansızdır. Bu yüzden meslek tespiti kadar, kendimizi tanımak ve kabiliyetlerinizi keşfetmek de büyük önem taşımaktadır. Kararlar bu gerçekten hareketle verilmelidir. İyi bir meslek sahibi olmak önemlidir fakat seçtiğimiz mesleği sevmek daha da önemlidir. Çünkü bizi başarıya götüren yol, yaptığımız işi sevmekten geçer.

 

Ülkemizin önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak meslek alanları şöyle sıralanıyor: “Bilgisayar donanımı, geometri, topoloji, ilköğretim, okul öncesi eğitimi, anayasa hukuku, devletler umumi hukuku, devletler özel hukuku, ceza ve ceza usulü hukuku, genel kamu hukuku, vergi hukuku, idari hukuku, Roma hukuku, medeni hukuk, deniz hukuku, çevre hukuku, ticaret hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, bilgisayar yazılımı, haberleşme, İngilizce eğitimi, öğretim teknolojisi, deprem mühendisliği, eğitimde ölçme değerlendirme, genel biyoloji, matematiksel fizik, konstrüksiyon ve imalat, elektromanyetik ve mikrodalga, uygulamalı matematik, moleküler biyoloji, matematiksel analiz.

 

Tercihlerin açıklandığı şu günlerde herhangi bir yeri kazanamadıysanız veya istediğiniz yere giremediyseniz bunu çok büyük bir problem haline getirmeyin. Bu dönemi daha bilinçli bir hazırlık dönemi olarak görüp, beceri ve ilgileriniz doğrultusunda bir tercih yapma avantajına döndürebilirsiniz. Unutmayalım, yüzyılın sonuna yaklaşırken çalışma hayatının trendleri de tersine dönmeye başladı. Artık, yaşamak için çalışmak, tam gün mesai, fazla mesai gibi kavramlar yerini yarı-zamanlı çalışma, serbest meslek, dönemsel işler, sözleşmeli işçilik, evden çalışma gibi kavramlara bıraktı. Dolayısıyla, sizi maddi manevi doyuma ulaştıracak mesleki eğitim için tüm imkanları araştırmayı unutmayın.

 

Ygs ve Lys Sistemi

 

Çocuklarımızın tam 4 sene boyunca emek verdiği, dershanelere gittiği, sabahın köründe okula gidip ders dinlediği ve aşırı derecede yorulduğu bir yılın sonuna geldik. Şükür ki bu sene bitti. Tabi kimileri için iyi, kimileri için de kötü bitti. Bu sene gideceklere tavsiyem kafanızı güzel bir şekilde dinlemeniz. Tatil olur, başka bir şey olur. Seneye bırakacaklara da tavsiyem aynı. Siz de 'acaba seneye ne yapacağım' demeden, güzel bir şekilde tatile gidin. Stressiz olun ama. Kafanızı dinleyip, bir an önce yazın çalışmalara başlayın.

 

Yalnız benim dikkatimi bir şey çekti. Ablam zamanında Öss ile Hukuk fakültesine gitti. O zamanlar, ablam her gün Öss'yi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştiriyordu. Aradan geçen 8 yıla rağmen, ne Milli Eğitim'de ilerleme var, ne de sınav sistemlerinde

 

Öğrenci seçme sınavının hem lise, hem de üniversite seviyesinde eğitim sistemine büyük zararlar verdiği akademisyenler arasında genel olarak kabul görse de, ülkemizin nüfus yapısı sebebi ile aşırı bir taleple karşı karşıya olan üniversitelere girecek öğrencileri seçmek için bir seçme sistemine mecburuz. Bu sebeple sistemi en iyi hale getirmek için çareler aramalıyız.

 

Seçme sınavına hazırlanan bir adayın odaklanma kabiliyetini geliştirdiğini ve azimle uzun süre çalışmayı öğrendiğini kabul etmeliyiz. Çoktan seçmeli sınavın mantığı dahilinde bir miktar bilgi ve beceri kazandığı da söylenebilir. Öte yandan, özellikle müzik, resim, edebiyat, okuma, grup çalışması, sözlü sunum, münazara, araştırma, hitabet, yazarak kendini ifade etme, bilimsel deney ve gözlem yapma, proje çalışması, bilgisayar okur-yazarlığı, yorumlama, spor bilinci, çevre bilinci, liderlik, doğa tutkusu gibi alanlarda artık lise eğitimi verilemiyor, çünkü sınavda ise yaramadıklarından bunlarla uğraşmak bir zaman kaybı olarak görülüyor.

 

Lise eğitimi öğrencileri sorgulamaya, eleştiriye sevk etmeli, zihinlerini açarak merak etme ve öğrenme hevesi uyandırmalı ve onları üretken kılmaya yönelmelidir. Tüm lise eğitimi seçme sınavı etrafında şekillendiği için, bu anlayışa uymayan disiplinler ikinci plana atılıyor. Üstüne üstlük bu ruh hali üniversitelere sirayet edip eğitim seviyelerini aşağı çekiyor. Bu mahzurları kısmen de olsa gidermenin bir yolu var mi?

 

Öğrenci seçme sınavının içeriği lise müfredatı ile sınırlandırılmıştır.  Asıl mahzur ise çoktan seçmeli olmasıdır, çünkü çoktan seçmeli sorular daha üstün bir kavrayışa ve anlayışa yöneltemez. Neticeye ulaşırken yapılan muhakemeden hiç bir iz yoktur. Öğrenci seçme sınavında sorulması adet olan bir metin analizini ele alalım. Burada bir paragraflık bir metin üzerine sorulan bazı soruların cevaplanması istenir. Bu kadar kısa bir metinde pek fazla şey anlatmak mümkün değildir, sorular açık olmasın diye metnin yeterince karmaşık seçilmesi gerekir. Oysa o paragraf daha uzun bir metnin, belki de bir makalenin ya da romanın bir parçasıdır.  Peki, içinden pasajlar alacağımız bu metni önceden ilan edemez miyiz?

 

Öncelikle sınav içeriği lise müfredatı ile sınırlandırılmaktan vazgeçilebilir. Adayların sınava hazırlanmaları ise aylık çıkarılan bir dergi ile sağlanabilir. Bu dergide islenen konulardan da sınav soruları sorulur. Dergide bulunan metinler Matematik Dünyası, Tübitak Bilim-Teknik, Atlas vb. gibi düzenli yayınlardan

makaleler alınarak ya da 100 temel eser gibi daha hacimli kaynaklardan uzun pasajlar işlenerek oluşturulur. Adaylar eserin tümünü okumaya ve dergileri izlemeye teşvik edilir. Öğrenci seçme sınav içeriğinin  tamamıyla önceden belirli olması, adayları daha lise 1'den itibaren hazırlanmaya itmekte ve lise eğitimini baltalamaktadır. Oysa bu planda sınav içeriği değişken olduğundan lise eğitiminin ilk seneleri hiç etkilenmeyecektir, aksine lise eğitiminin asil işlevine odaklanması temin edilecektir. Bu sayede liselere eski itibari iade edilmiş olacaktır ve seçme sınavı nedeniyle dışlanan ve önemsenmeyen disiplinler de lise eğitiminde hak ettikleri yeri alacaktır.

 

 Bu planda öngörülen sınava hazırlanmak isteyen aday, önünde yüz binlerce sorucuk içeren "soru bankaları" olmadığı için, sınav dergisini ve işaret ettiği kaynakları gerçekten  etüt etmek ve özünü anlamak mecburiyetinde kalacaktır. Bunun için de, artık lise eğitiminde verilemediğinden şikayet ettiğimiz okuma, araştırma, sözlü sunum, yazarak kendini ifade etme, tartışma gibi yöntemleri kullanmak ve öğrenmek durumunda kalacaktır.

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
resim yok HIRDAVATÇILAR VE MALZEMELERİ HAKKINDA! Çok çeşitli ve değişik amaçlar için kullanılan eşyaların ve malzemelerin günlük..
resim yok BOĞAZ KÖPRÜLERİ HAKKINDA! Ülkemizde şu an itibariyle yalnızca İstanbul’da olan boğaz köprüleri her yıl mil..
resim yok ZİGON SEHPALAR HAKKINDA! Her eve lazım olan eşyalar arasında zigon sehpa, orta sehpası, vazo ve saksılar ..
resim yok GÜNÜMÜZDE PAYLAŞMAK VE İNSAN OLMAK ! Dünyada para altın ve değerli taşlar gibi son derece önem verdiğimiz ve belki de..
  Kocaeli HABERLERİ
resim yok HAFTA SONU TATİLİ HAKKINDA! Beş gün aynı saatte kalkıp deli gibi koşturmacanın içine katılarak iş hayatının ..
resim yok RESTORASYON VE TARİHİ ESERLER Türkiye konumu itibariyle en başta kendi geçmişimiz olmak üzere çok sayıda uygar..
 KOCAELİ USULÜ HÖŞMERİM - ( 1 ) KOCAELİ USULÜ HÖŞMERİM - ( 1 ) Balıkesir ile özdeşleşen, Çanakkale’de de çokça sevilen ama Kocaeli’de bir başka..
Kocaeli Mantar Böreği Tarifi - ( 1 ) Kocaeli Mantar Böreği Tarifi - ( 1 ) Özellikle Kocaeli bölgesinden birçok mantar türü yetişmektedir.Birçok mantar tür..
  Siyaset HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Açıklamalarından Sonra Doların Yükselmesi Balon Gibi Söndü! Cumhurbaşkanı Erdoğanın Açıklamalarından Sonra Doların Yükselmesi Balon Gibi Söndü! Doların bugünkü alış kuru 5,3094 TL, satış kuru 5,3185 TL'dir. Dolar kuru en son..
resim yok BATI HAYRANLIĞI NEDİR? Özellikle son yüzyılla beraber toplumumuzun çok büyük bir kesiminde şiddetli der..
resim yok SEÇİM ANKETLERİ HAKKINDA! Konu ne olursa olsun ki başta seçimler olmak üzere insanların nabzını yoklamak v..
CUMHURBAŞKAN’I BÜSTÜ - ( 1 ) CUMHURBAŞKAN’I BÜSTÜ - ( 1 ) Hain örgüt üyelerinin planladıkları darbe gecesinde yaşanılan olaylardan sonra t..
  Spor HABERLERİ
Canlı Bahis Oyununda Nasıl Kazanılır? Canlı Bahis Oyununda Nasıl Kazanılır? Kısa vadede kazanç elde edebileceğiniz bir bahis türü olan canlı bahisde dikkat ..
Twitter düzenle butonunda ŞOK detaylar ! Twitter düzenle butonunda ŞOK detaylar ! Sosyal medya devi twitter gönderilen twitler üzerinde düzenle butonu yapacaktı ..
resim yok KANO SPORU HAKKINDA! Su sporları son derece zevkli ve eğlenceli bir etkinlik olurken, bu tür sporlar ..
resim yok SPOR ÇANTALARI HAKKINDA! Spor etkinliklerine katılmak her anlamda ve her yaş grubunda özel manalar taşır...
  Etkinlikler HABERLERİ
Yazlık Ilıcası - ( 1 ) Yazlık Ilıcası - ( 1 ) Yazlık Ilıcası yüzyıllarca buradaki köy insanının yaşamının önemli bir parçası ..
İzmit’in Cazibe Merkezi, Kültür Tepesi - ( 1 ) İzmit’in Cazibe Merkezi, Kültür Tepesi - ( 1 ) İzmit Belediyesi uzun yıllardan beri atıl vaziyette olan Saat Kulesi ve çevresin..
Sapanca Gölü Kıyısında Bisiklet ve Kırkpınar’da Kahvaltı Keyfini Yaşayın - ( 4 ) Sapanca Gölü Kıyısında Bisiklet ve Kırkpınar’da Kahvaltı Keyfini Yaşayın - ( 4 ) Eşsiz doğası, mükemmel manzaraları, huzur veren atmosferi ile Sapanca yurt içi t..
GÖLKAY PARK’TA WAKEBOARD - ( 1 ) GÖLKAY PARK’TA WAKEBOARD - ( 1 ) Gölkay Park’a ev sahipliği yapan Kocaeli, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine ba..
  Sosyal HABERLERİ
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ - ( 1 ) BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ - ( 1 ) Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşanan en kötü ve en can sıkıcı olayla..
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
  Eğitim HABERLERİ
resim yok YENİ OKUL FORMALARI HAKKINDA! Uzun yıllar boyunca okul kıyafetlerinde resmiyet göze çarparken, son derece iç k..
resim yok Elveda Haziran Roman Özeti Hakkında! Sarah Jio eserlerinden Elveda Haziran Arkadya Yayınları’ndan Duygu Parsadan çevi..
resim yok Anna Karenina Kitap Özeti Hakkında! Bir dünya edebiyatı klasiği olan Tolstoy eseri Anna Karenina İletişim Yayıncılık..
resim yok Kroyçer Sonat Roman Özeti Hakkında! Tolstoy eserlerinden Kroçyer Sonat, tarihi bir aşk romanıdır. Dünya edebiyatının..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
resim yok REÇEL İLE DAHA GÜZEL KAHVALTI SOFRASI HAKKINDA! Sofralarının vazgeçilmez tadı olan reçeller, kahvaltımızda bize hem enerji hem d..
Bayram Çorbaları ve Bayram Tatlıları Tarifi - Yapılışı ! Bayram Çorbaları ve Bayram Tatlıları Tarifi - Yapılışı ! Ramazan Bayramı’na sayılı gün kaldı ve birkaç ay sonra da Kurban Bayramı gelecek..
Dünya Mutfaklarında Patlıcanın Yeri ! Dünya Mutfaklarında Patlıcanın Yeri ! Fas mutfağına özel dondurulmuş patlıcan özel bir yemektir. Patlıcan, pirinç, kuş..
Danimarka Çöreği Tarifi ve Yapılışı! Danimarka Çöreği Tarifi ve Yapılışı! Danimarka soğuk ve mesafeli bir ülke de olsa mutfağı çok çeşitli ve zengindir. L..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
05.04.2019 21:30 Trabzonspor - Antalyaspor
06.04.2019 17:00 Demir Grup Sivasspor - Kayserispor
06.04.2019 17:00 Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor
06.04.2019 20:00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
07.04.2019 14:30 Kasımpaşa - Erzurum BB
07.04.2019 17:00 Göztepe - Teleset M. Akhisarspor
07.04.2019 20:00 İstanbul Başakşehir - Atiker Konyaspor
07.04.2019 17:00 Ankaragücü - Fenerbahçe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 21:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 22:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 22:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 20:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 20:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 22:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 20:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 22:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 17:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 17:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 17:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 17:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 17:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 16:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 20:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 17:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 17:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 16:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 17:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 16:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 17:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 17:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 16:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 17:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 17:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 16:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
resmi ilanlar
Yukarı