HABER AKIŞI

Ygs ve Lys Sistemi Hakkında !

 Tarih: 03-01-2019 12:46:00  -   Güncelleme: 03-01-2019 12:49:53
Lisans Yerleştirme Sınavlarında adaylar aldıkları puanlara göre tercih listelerini dolduracak, bir yüksek öğretim programını seçecek ve yaşayacakları hayat biçimine karar verecekler.

Lisans Yerleştirme Sınavlarında adaylar aldıkları puanlara göre tercih listelerini dolduracak, bir yüksek öğretim programını seçecek ve yaşayacakları hayat biçimine karar verecekler.

 

Birçok insan, seçmiş olduğu mesleğin getireceği hayat biçimini bilmediği veya iyi incelemediği için başarısız, verimsiz ve mutsuz olmaktadır. İnsan yaşamının en önemli seçimlerinden biri “iş ve meslek” seçimidir. Bu nedenle, üniversiteye girişte tercih ettiğiniz yükseköğretim programlarının size uygun olanını seçebilmeniz için öncelikle, “ileride hangi mesleği yapmak istediğinizi” belirlemeniz gerekir. Ancak idealinizdeki mesleği belirlemiş olmanız da tek başına yeterli değildir. Burada önemli olan ilk şart, isteğinizin yetenekleriniz ve ilgi alanlarınızla ne kadar uyuştuğudur.

 

Meslekleri sadece “para kazandıranlar” diye değerlendirmek de uygun değildir. Bir başka insanın hayatını garanti eden, para kazandıran bir meslek; sizi hiç de mutlu etmeyebilir. Önemli olan hayatınızı sürdürecek kadar para kazanmak ve mutlu olduğunuz işi yapmaktır.

 

Belli bir fakülteye girdikten sonra dahi yaşanan başarısızlıklarda en önemli nedenlerden birisinin hatalı tercih olduğu saptanmıştır. Çoğunlukla ilgi ve beceriler dikkate alınmadan yapılan tercihler, istenmeyen meslek eğitimine sebep olmaktadırlar. Psikoloji ve sosyoloji alanında yapılan çalışmalar gösteriyor ki, seçimlerimiz, kişiliğimizin, toplumsal değer yargılarımızın, beklentilerimizin, ailemizin, yakın çevremizin karmaşık etkisi altında verilen kararlarla yapılıyor. Bu nedenlerle de yapılan seçimler çoğu zaman, istenmese de, yanlış kararların sonucu oluyor. Bu durum da hayal kırıklıklarına, zaman ve emek kaybına, ekonomik kayıplara yol açıyor. Hele de ilköğretim ve ortaöğretim döneminde öğrencilere yaptırılan alan seçimi, bölüm seçimi, üniversitede dal seçimi sonuçta da 'meslek seçimi' kararları bütün yaşamı etkileyen kararlar oluyor. Ne yazık ki ülkemizde 'meslek seçimi'nin %82 oranında mutsuzluğa yol açtığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun değişmesi gerektiği kesindir.

 

İyi meslek sahibi olmak maddi tatminin yanı sıra hayatımıza belli bir anlam kazandırır ve toplumsal anlamda da yarar sağlar. Böylelikle çevremizle ve yaşadığımız toplumla daha olumlu, paylaşıma açık ilişkiler içerisinde oluruz. Araştırmalar mesleğinden memnun olmayan insanların mutlu ve başarılı bir hayat sürdürebilme oranının düştüğünü gösteriyor. Çünkü bu kişiler, kendilerini hayata karşı güçlü hissedemezler ve dolayısıyla mutsuz olurlar. Bu sebeple meslek seçimi son derece önemli ve çok iyi düşünülmesi gereken bir konudur.

 

Adına “bilgi çağı” dediğimiz günümüz dünyasında çok şey değişti. Toplumların ekonomik ve endüstriyel anlamda gelişim tarihlerini inceleyen “endüstri sosyolojisi” ve “ekonomik sosyoloji” dallarındaki kaynaklara ve araştırmalara baktığımızda sanayi devriminin ardından çok çeşitli mesleklerin ortaya çıktığını ve standartların zamanla değiştiğini görüyoruz. Bu sebeple uzmanlar, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörlerden birinin, “geleceğe dair öngörüye sahip olmak olduğunu” önemle vurguluyorlar.

 

Ayrıca kişilerin ilgi duydukları meslek alanında başarılı olabilecek ruhi, biyolojik ve fiziki imkanlara sahip olmaları meslek seçiminde önemli olan bir husustur. Bunların olmadığı bir ortamda başarılı olmak imkansızdır. Bu yüzden meslek tespiti kadar, kendimizi tanımak ve kabiliyetlerinizi keşfetmek de büyük önem taşımaktadır. Kararlar bu gerçekten hareketle verilmelidir. İyi bir meslek sahibi olmak önemlidir fakat seçtiğimiz mesleği sevmek daha da önemlidir. Çünkü bizi başarıya götüren yol, yaptığımız işi sevmekten geçer.

 

Ülkemizin önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak meslek alanları şöyle sıralanıyor: “Bilgisayar donanımı, geometri, topoloji, ilköğretim, okul öncesi eğitimi, anayasa hukuku, devletler umumi hukuku, devletler özel hukuku, ceza ve ceza usulü hukuku, genel kamu hukuku, vergi hukuku, idari hukuku, Roma hukuku, medeni hukuk, deniz hukuku, çevre hukuku, ticaret hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi, bilgisayar yazılımı, haberleşme, İngilizce eğitimi, öğretim teknolojisi, deprem mühendisliği, eğitimde ölçme değerlendirme, genel biyoloji, matematiksel fizik, konstrüksiyon ve imalat, elektromanyetik ve mikrodalga, uygulamalı matematik, moleküler biyoloji, matematiksel analiz.

 

Tercihlerin açıklandığı şu günlerde herhangi bir yeri kazanamadıysanız veya istediğiniz yere giremediyseniz bunu çok büyük bir problem haline getirmeyin. Bu dönemi daha bilinçli bir hazırlık dönemi olarak görüp, beceri ve ilgileriniz doğrultusunda bir tercih yapma avantajına döndürebilirsiniz. Unutmayalım, yüzyılın sonuna yaklaşırken çalışma hayatının trendleri de tersine dönmeye başladı. Artık, yaşamak için çalışmak, tam gün mesai, fazla mesai gibi kavramlar yerini yarı-zamanlı çalışma, serbest meslek, dönemsel işler, sözleşmeli işçilik, evden çalışma gibi kavramlara bıraktı. Dolayısıyla, sizi maddi manevi doyuma ulaştıracak mesleki eğitim için tüm imkanları araştırmayı unutmayın.

 

Ygs ve Lys Sistemi

 

Çocuklarımızın tam 4 sene boyunca emek verdiği, dershanelere gittiği, sabahın köründe okula gidip ders dinlediği ve aşırı derecede yorulduğu bir yılın sonuna geldik. Şükür ki bu sene bitti. Tabi kimileri için iyi, kimileri için de kötü bitti. Bu sene gideceklere tavsiyem kafanızı güzel bir şekilde dinlemeniz. Tatil olur, başka bir şey olur. Seneye bırakacaklara da tavsiyem aynı. Siz de 'acaba seneye ne yapacağım' demeden, güzel bir şekilde tatile gidin. Stressiz olun ama. Kafanızı dinleyip, bir an önce yazın çalışmalara başlayın.

 

Yalnız benim dikkatimi bir şey çekti. Ablam zamanında Öss ile Hukuk fakültesine gitti. O zamanlar, ablam her gün Öss'yi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştiriyordu. Aradan geçen 8 yıla rağmen, ne Milli Eğitim'de ilerleme var, ne de sınav sistemlerinde

 

Öğrenci seçme sınavının hem lise, hem de üniversite seviyesinde eğitim sistemine büyük zararlar verdiği akademisyenler arasında genel olarak kabul görse de, ülkemizin nüfus yapısı sebebi ile aşırı bir taleple karşı karşıya olan üniversitelere girecek öğrencileri seçmek için bir seçme sistemine mecburuz. Bu sebeple sistemi en iyi hale getirmek için çareler aramalıyız.

 

Seçme sınavına hazırlanan bir adayın odaklanma kabiliyetini geliştirdiğini ve azimle uzun süre çalışmayı öğrendiğini kabul etmeliyiz. Çoktan seçmeli sınavın mantığı dahilinde bir miktar bilgi ve beceri kazandığı da söylenebilir. Öte yandan, özellikle müzik, resim, edebiyat, okuma, grup çalışması, sözlü sunum, münazara, araştırma, hitabet, yazarak kendini ifade etme, bilimsel deney ve gözlem yapma, proje çalışması, bilgisayar okur-yazarlığı, yorumlama, spor bilinci, çevre bilinci, liderlik, doğa tutkusu gibi alanlarda artık lise eğitimi verilemiyor, çünkü sınavda ise yaramadıklarından bunlarla uğraşmak bir zaman kaybı olarak görülüyor.

 

Lise eğitimi öğrencileri sorgulamaya, eleştiriye sevk etmeli, zihinlerini açarak merak etme ve öğrenme hevesi uyandırmalı ve onları üretken kılmaya yönelmelidir. Tüm lise eğitimi seçme sınavı etrafında şekillendiği için, bu anlayışa uymayan disiplinler ikinci plana atılıyor. Üstüne üstlük bu ruh hali üniversitelere sirayet edip eğitim seviyelerini aşağı çekiyor. Bu mahzurları kısmen de olsa gidermenin bir yolu var mi?

 

Öğrenci seçme sınavının içeriği lise müfredatı ile sınırlandırılmıştır.  Asıl mahzur ise çoktan seçmeli olmasıdır, çünkü çoktan seçmeli sorular daha üstün bir kavrayışa ve anlayışa yöneltemez. Neticeye ulaşırken yapılan muhakemeden hiç bir iz yoktur. Öğrenci seçme sınavında sorulması adet olan bir metin analizini ele alalım. Burada bir paragraflık bir metin üzerine sorulan bazı soruların cevaplanması istenir. Bu kadar kısa bir metinde pek fazla şey anlatmak mümkün değildir, sorular açık olmasın diye metnin yeterince karmaşık seçilmesi gerekir. Oysa o paragraf daha uzun bir metnin, belki de bir makalenin ya da romanın bir parçasıdır.  Peki, içinden pasajlar alacağımız bu metni önceden ilan edemez miyiz?

 

Öncelikle sınav içeriği lise müfredatı ile sınırlandırılmaktan vazgeçilebilir. Adayların sınava hazırlanmaları ise aylık çıkarılan bir dergi ile sağlanabilir. Bu dergide islenen konulardan da sınav soruları sorulur. Dergide bulunan metinler Matematik Dünyası, Tübitak Bilim-Teknik, Atlas vb. gibi düzenli yayınlardan

makaleler alınarak ya da 100 temel eser gibi daha hacimli kaynaklardan uzun pasajlar işlenerek oluşturulur. Adaylar eserin tümünü okumaya ve dergileri izlemeye teşvik edilir. Öğrenci seçme sınav içeriğinin  tamamıyla önceden belirli olması, adayları daha lise 1'den itibaren hazırlanmaya itmekte ve lise eğitimini baltalamaktadır. Oysa bu planda sınav içeriği değişken olduğundan lise eğitiminin ilk seneleri hiç etkilenmeyecektir, aksine lise eğitiminin asil işlevine odaklanması temin edilecektir. Bu sayede liselere eski itibari iade edilmiş olacaktır ve seçme sınavı nedeniyle dışlanan ve önemsenmeyen disiplinler de lise eğitiminde hak ettikleri yeri alacaktır.

 

 Bu planda öngörülen sınava hazırlanmak isteyen aday, önünde yüz binlerce sorucuk içeren "soru bankaları" olmadığı için, sınav dergisini ve işaret ettiği kaynakları gerçekten  etüt etmek ve özünü anlamak mecburiyetinde kalacaktır. Bunun için de, artık lise eğitiminde verilemediğinden şikayet ettiğimiz okuma, araştırma, sözlü sunum, yazarak kendini ifade etme, tartışma gibi yöntemleri kullanmak ve öğrenmek durumunda kalacaktır.

  DİĞER Eğitim HABERLERİ
  Güncel HABERLERİ
DÜĞÜN SALONLARI HAKKINDA! DÜĞÜN SALONLARI HAKKINDA! Düğün salonları bizim kendi kültürümüze has bir yapı olup, toplumumuzun önemli b..
AT ÇİFTLİĞİ HAKKINDA! AT ÇİFTLİĞİ HAKKINDA! Hafta sonlarını değerlendirmek adına değişik etkinlik yapmaktan hoşlanan insanla..
ÇİM BİÇME MAKİNESİ HAKKINDA! ÇİM BİÇME MAKİNESİ HAKKINDA! Yeşillik konusunda her zaman insanların bir ilgisinin ve yeşilliklere düşkünlükl..
GÖÇMEN KUŞLAR HAKKINDA! GÖÇMEN KUŞLAR HAKKINDA! Göçmen kuşlar inanılmaz bir şekilde her yıl binlerce kilometre yolu kusursuz bi..
  Kocaeli HABERLERİ
Ucuz Tatil İçin Püf Noktalar ! Ucuz Tatil İçin Püf Noktalar ! İnsan ne kadar kazanırsa kazansın bütçesi kısıtlıdır. Ama yapılacak küçük bir ar..
İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri İğne Oyası Masa Örtüsü - Tepsi Örnekleri ve Modelleri Bu yazımızın kosunu siz değerli bayanları yakından ilgilendirecek İğne oyası mas..
2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 Yazlık Kısa Saç Modeller 2018 kısa saç modelleri; Yaz mevsiminde, Sezonun trendi, asimetrik kesimli saçla..
Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Hayırlı Evlilik İçin Etkili Dualar ( evlilik için dualar ) Bütün bekar erkek ve kızların rüyalarını süsleyen hayellerini kurdukları hayırlı..
  Siyaset HABERLERİ
ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? ÜLKEMİZDE YAPILMIŞ OLAN REFERANDUMLAR? Referandum nedir; referandum, halkın siyasi iktidarlarının belirlediği veya deği..
En İyi 10 Bireysel Protesto En İyi 10 Bireysel Protesto Kimliği ve yüzü bilinmeyen bu adam Çin Ordusu'nun tanklarına tek başına direnmiş..
@fuatavni  Fuat avni kimdir ? fuat avni  yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) @fuatavni Fuat avni kimdir ? fuat avni yakalandı mı ? Fuat Avni yakalandı mı? Fuat Avni nerede! - ( 8 ) Kaynak Holding olayını duyuran Fuat Avni'nin kimliği ortaya çıktı mı? Fuat Avni ..
Aids Hakkında! Aids Hakkında! Kötü ününü oldukça hak eden henüz tedavisi bulunamamış ölümcül hastalıklardan bi..
  Spor HABERLERİ
Türkiye de Sporcu Olmak ! Türkiye de Sporcu Olmak ! Evet sevgili okuyucular. Bugün ülkemizin dinmek bilmeyen sıkıntısından birini si..
Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Google’ın düzenlediği Project Zero Prize adlı 6 ay sürecek yarışmaya isteyen herkes katılabiliyor! Vulnerabilities Rewards Program (VRP) adlı programda ise Google ürünlerinde açık..
En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri En İyi 10 Yerli Dağ Bisikletleri Marka aslında bir İtalyan markası olmasına rağmen Türkiye'deki satılan ürünlerin..
Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Casino Oyunlarında Başarılı Olabilmeniz İçin 9 Altın Kural Gözünüze çok basit bir tavsiyeymiş gibi görünse bile, olasılıkları hesaplayamad..
  Etkinlikler HABERLERİ
FESTİVALLER VE YAŞAM TARZI HAKKINDA! FESTİVALLER VE YAŞAM TARZI HAKKINDA! Bazı toplumların hem yöresel hem de toplumsal olarak, hem yaşam tarzları hem de ..
GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER: KAPADOKYA HAKKINDA! GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER: KAPADOKYA HAKKINDA! Hayatınızda bir değişikliğe gitmek veya bir şekilde rahatlamak istiyorsanız, siz..
Yaz Tatilinde Neler Yapılmalı? Yaz Tatilinde Neler Yapılmalı? Bütün bir yılın stresini atmak ve hem bedensel hem de ruhsal anlamda yenilenmek ..
Brezilya'da Eğlence Hayatı: Rio de Janeiro karnavalı Brezilya'da Eğlence Hayatı: Rio de Janeiro karnavalı Sambanın eklem ritmlerini hissetmek, kahvenin inanılmaz kokusunu duymak ve hayat..
  Sosyal HABERLERİ
Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye'de Şiddet Türleri ve Gelişmesi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşanan en kötü ve en can sıkıcı olayla..
O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor O kampanya sosyal medyada hızla yayılıyor Gün geçmiyor ki sosyal hayatta insanlar birçok problemle karşılaşmasın. İşte böy..
BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ BALIK TUTKUNLARININ ADRESİ TAHTALI GÖLETİ Kentleşmeyle birlikte yok olan doğal ortamlar, büyük şehirlerde yaşayan insanlar..
  Eğitim HABERLERİ
Karne Kıskançlığının Sebebi Aileler! Karne Kıskançlığının Sebebi Aileler! Okul döneminde çok basit olarak adlandırılsa da ‘karne kıskançlığı’ çocuğun iler..
Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Tarih Anlayışı Ulu Önder Atatürk’ün temel politikası, milli duygularımızı ve kültürümüzü kaybet..
DOĞUŞTAN YETENEKLİLER İÇİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ DOĞUŞTAN YETENEKLİLER İÇİN GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ Eğitim konusunda insanların çok hassas olmaları ve hayatlarını kazanmak adına bi..
Ygs ve Lys Sistemi Hakkında ! Ygs ve Lys Sistemi Hakkında ! Lisans Yerleştirme Sınavlarında adaylar aldıkları puanlara göre tercih listeleri..
  Yemek Tarifleri HABERLERİ
Çökertme Kebabı Tarifi - Yapılışı Çökertme Kebabı Tarifi - Yapılışı Kızarmış patateslerimizin üzerine sarmısaklı yoğurt gezdirelim. Son olarak da ka..
Düdüklü Tencerede Et Haşlama Yemeği Yapılışı - Tarifi Düdüklü Tencerede Et Haşlama Yemeği Yapılışı - Tarifi Bu aşamadan sonra kullanacağınız et, dana eti ise 50 dakika, koyun eti ise 30-40..
Salçalı Sosis Sote Nasıl Yapılır? Salçalı Sosis Sote Nasıl Yapılır? Sosisleri bir parmak enliliğinde yuvarlak yuvarlak doğrayın. Bir tencerede sıvı ..
Tavuk Büryan Tarifi - Yapılışı Tavuk Büryan Tarifi - Yapılışı Öncelikle tavuk bagetlerini üzerini örtecek kadar suda haşlıyoruz. Burada dikkat..
NAMAZ VAKİTLERİ
Henüz anket oluşturulmamış.
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Takım O G M B A Y P AV
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
18.01.2019 20:30 Teleset M. Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
19.01.2019 19:00 Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü
19.01.2019 13:30 Erzurum BB 1 - 2 Atiker Konyaspor
19.01.2019 16:00 Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor
19.01.2019 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
20.01.2019 19:00 Trabzonspor 2 - 4 İstanbul Başakşehir
20.01.2019 16:00 Aytemiz Alanyaspor 2 - 0 Demir Grup Sivasspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
11.08.2017 21:00 Ankaragücü 0 - 0 Erzurum BB
12.08.2017 22:00 İstanbulspor 2 - 2 Eskişehirspor
12.08.2017 22:45 Adanaspor 3 - 0 Denizlispor
12.08.2017 20:05 Ç.Rizespor 4 - 1 Manisaspor
13.08.2017 20:30 Boluspor 2 - 2 Giresunspor
13.08.2017 22:45 Gaziantepspor 0 - 3 Umraniyespor
13.08.2017 20:30 Samsunspor 0 - 0 Gaziantep Bykşhr Bld.
13.08.2017 22:45 Balıkesirspor 2 - 2 Adana D.Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
09.09.2017 17:30 Korfez SK 1 - 0 Etimesgut Belediyespor
09.09.2017 17:30 İnegölspor 2 - 1 Bodrumspor
10.09.2017 17:00 Keçiörengücü 4 - 1 Hatayspor
10.09.2017 17:30 Sancaktepespor 3 - 0 Tuzlaspor
10.09.2017 17:30 Eyüpspor 1 - 4 Bucaspor
10.09.2017 16:30 Amed Sportif 1 - 1 4 Eylül Bld.
10.09.2017 20:00 Afjet Afyonspor 3 - 1 Mersin İ.Y.
10.09.2017 17:00 Kastamonuspor 0 - 2 Tokatspor
10.09.2017 17:30 Sarıyer 1 - 3 Menemen Bld.
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
23.09.2017 16:30 Erbaaspor 1 - 0 12 Bingolspor
23.09.2017 17:00 Manisa Büyükşehir Belediyespor 2 - 0 Erzin Belediyespor
23.09.2017 16:00 Batman Pet. 2 - 0 Orhangazispor
23.09.2017 17:00 Halide Edip Adivar Spor 2 - 0 Ofspor
23.09.2017 17:00 Catalcaspor 1 - 3 Tekirova Bld.
23.09.2017 16:00 Bayburt Genclikspor 2 - 3 Yeni Altindag Belediyespor
23.09.2017 17:00 Bergama Belediyespor 4 - 2 Dardanelspor
24.09.2017 17:00 Bayrampaşa 2 - 1 Yomraspor
24.09.2017 16:30 Kozan Belediyespor 3 - 2 Duzcespor
resmi ilanlar
Yukarı